Indhold

I løbet af efteråret 2019 får I leveret nye affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald.

Et nyt EU-direktiv pålægger kommunerne at indføre mere affaldssortering. Allerød er gået sammen med kommunerne Rudersdal og Hørsholm om en fælles løsning til husstandsnær indsamling og sortering af genanvendeligt affald. De nye affaldsordninger træder i kraft i slutningen af 2019.

Når de nye udendørs affaldsbeholdere er opstillet, skal du sortere husholdningsaffald i fem genanvendelseskategorier: plast, metal, papir, pap, glas.

Det ikke-genanvendelige husholdningsaffald kaldes restaffald.

Du kan downloade sorteringsvejledning nedenfor eller hente en version på Rådhuset. Læs om ordningen nedenfor.

SMS-service - få notifikation om tømmedage. 

Når I har modtaget beholdere til sortering af plast, papir, glas, metal og pap, kan man tilmelde sig sms-service og blive notificeret inden tømmedage. Tilmeld dig - klik her (link åbner i nyt vindue) 

Til beboere

Allerød Kommune har en målsætning om, at vi skal genanvende 50 % af vores affald, så færre ressourcer går til spilde - og i stedet kan blive til nye produkter til gavn for miljøet.

For at nå dette mål, skal vi alle - både borgere og kommunen selv, sortere og sende mere affald til genanvendelse.

Husholdningsaffald

Du skal fremover sortere i kategorierne: pap, papir, plast, glas, metal - og restaffald.

Hent sorteringsvejledningen her - lige til at printe og hænge op.

Når de nye beholdere bliver leveret, får du samtidig en sorteringsvejledning.

Der vil også være vejledninger på affaldsbeholderne.

Læs hele sorteringsvejledningen med eksemplerne igennem - så er det nemmere at få overblik.

Har du spørgsmål til, hvilke genstande der må komme beholderen, så skriv en mail til renovation@alleroed.dk

Sortering og bortskaffelse af andre typer affald

Bor du i etagebolig skal du kontakte din vicevært eller affaldsansvarlig, hvis du har ting til storskrald.

Her kan du læse mere om de forskellige affaldstyper og sortering.

 

Er du i tvivl om du skal gøre dit genanvendelige affald rent, inden du sender det videre? Klik her og få tips i videoen fra Miljøstyrelsen

Med den nye sorteringsordning er det en god idé at få lavet en overskuelig indretning til sortering af affald.

Du kan downloade piktogrammer til at sætte på dine sorteringsbeholdere nederst på siden.

Du kan finde massere af inspiration på nettet, herunder på miljøstyrelsens hjemmeside og f.eks. via linket her.

Klik her og se billede med inspiration til, hvordan du kan indrette din indendørsaffaldssortering

Alle borgere, der bor i etageboliger og samlede bebyggelser får nye affaldsbeholdere til henholdsvis plast, papir, glas, metal og pap.

De nye beholdere bliver leveret i efteråret 2019. Jeres affaldsansvarlige får direkte besked om dette.

Dagrenovation/restaffald - samme beholdere som hidtil

De nye beholdere er et supplement til de eksisterende sækkestativer eller beholdere på hjul til dagrenovation/restaffald, som fortsat skal benyttes til disse formål. 

Allerød Kommune forventer at indføre sortering i bio- og restaffald inden for få år. Denne fremtidige sortering kan medføre, at bebyggelsen til den tid får yderligere beholdere.

Få tilskud til kompostbeholder

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr., hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Kriterierne for tilskud er:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet.
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til

Etagebyggeri - flere skal ansøge sammen

Hvis du bor i etagebyggeri, giver vi tilskud hvis I er 2-5 naboer der slår jer sammen. Det er grundejerforeningen, eller den affaldsansvarlige, der giver tilladelse til at opstille en kompostbeholder.

Sådan ansøger du om tilskud til kompostbeholder

Du sender en ansøgning til Allerød Kommune, Natur & Miljø (se kontaktoplysning nedenfor), hvor du beskriver følgende:

 • Navn og adresse
 • Hvad du ansøger om
 • Medsend kopi af bon eller faktura på køb af kompostbeholderen

I din bebyggelse har I en affaldsansvarlig person, som er informeret om de nye sorteringsordninger.

 • Den affaldsansvarlige kan hjælpe med praktiske forhold vedrørende de nye beholdere.
 • Du er også velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Til affaldsansvarlige

I forbindelse med, at de nye affaldsbeholdere bliver leveret modtager alle beboere informationsmateriale og sorteringsvejledning direkte i deres postkasse.

Materiale til den affaldsansvarlige

Via linkene nedenfor finder du en viceværtsmanual, samt materiale, som kan bruges i informationsindsatsen i bebyggelsen.

Selvbetjening

På selvbetjeningsløsningen kan du se, hvilke affaldsordninger der er tilmeldt på jeres adresse - og ændre på dette. Du kan ligeledes anmelde, hvis dit affald ikke er hentet m.v.

Klik her: https://www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug/selvbetjening-mit-affald

Det skal være sikkert for skraldemanden at hente affald på din grund. Derfor har arbejdstilsynet lavet en vejledning for indretning og brug af dagrenovationssystemer.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul.

Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigninger eller fald, men hvis der er en hældning skal der etableres en rampe. Ved stejle hældninger skal rampen kombineres med trin. 

Du kan læse hele AT-vejledningen her (link åbner i nyt vindue)

Se illustrationen af adgang i skrånende terræn nedenfor.

Illustration af krav til adgangsforhold i skrånende terræn

I får leveret nye affaldsbeholdere til henholdsvis plast, papir, glas, metal og pap.

Forventet levering i uge 43 og 44.

Tømningsfrekvens

 • Dagrenovation/restaffald - ugentligt (som hidtil)
 • Plast, papir, glas og pap - hver anden uge 
 • Metal - månedligt