Indhold

Fra 2020 skal du sortere genavendeligt husholdningsaffald

Et nyt EU-direktiv pålægger kommunerne at indføre mere affaldssortering. Allerød er gået sammen med kommunerne Rudersdal og Hørsholm om en fælles løsning til husstandsnær indsamling og sortering af genanvendeligt affald. De nye affaldsordninger træder i kraft fra 2020.

Genanvendeligt husholdningsaffald erplast, metal, papir, pap, glas. Øvrigt skal i restaffald​. 

Beboere i de første boligområder, ordningen udrulles i, har modtaget et brev i e-boks med informationer om den nye affaldssortering. Beboere i de resterende boligområder får brevet ca. 3 måneder før beholderene bliver leveret i 2020. 

SMS-service 

Allerød Kommune tilbyder en sms-service, så du får besked dagen før tømningen af affaldsbeholderne. Du kan tilmelde dig sms-service, når du har modtaget dine beholdere til sortering af plast, pap, papir, glas og metal

Læs mere om ordningen og de nye udendørs affaldsbeholdere, nedenfor.

Allerød Kommune har en målsætning om, at vi skal genanvende 50 % af vores affald, så færre ressourcer går til spilde - og i stedet kan blive til nye produkter til gavn for miljøet.

For at nå dette mål, skal vi alle - både borgere og kommunen selv, sortere og sende mere affald til genanvendelse.

Husholdningsaffald

Du skal fremover sortere affald i katagorierne: Pap, papir, plast, glas og metal + restaffald.

Sorteringsprincipperne bliver de samme som til fællesbebyggelser - se folder her - du kan forberede dig ved at læse den igennem. 

 • Når de nye beholdere bliver leveret, får I udleveret en sorteringsvejledning.
 • Der vil også være vejledninger på affaldsbeholderne

Hvad gør du med storskrald, byggematerialer, farligt affald m.m.?
Læs om affaldstyper og sortering og bortskaffelse her

Er du i tvivl om du skal gøre dit genanvendelige affald rent, inden du sender det videre? Klik her og få tips i videoen fra Miljøstyrelsen

Med den nye sorteringsordning er det en god idé at få lavet en overskuelig indretning til sortering af affald.

Nedenfor kan downloade piktogrammer til at sætte på dine sorteringsbeholdere.

Du kan finde massere af inspiration på nettet, herunder på Miljøstyrelsens hjemmeside og f.eks. via linket her.  

Klik her og se billede med inspiration til, hvordan du kan indrette din indendørsaffaldssortering

Nye affaldsbeholdere

Du modtager gennem e-boks brev fra kommunen 3 måneder før beholderne bliver leveret.

Alle enfamilieboliger i Allerød Kommune får automatisk leveret to udendørsbeholdere. Beholderne bliver omdelt i 1. halvår 2020, og kan benyttes med det samme, da de første tømninger tilpasses leveringen.

Hver beholder er inddelt i to rum til henholdsvis:

 • papir/plast
 • glas/metal

Mål på de nye beholdere

En to-kammerbeholder rummer 240 liter og måler:

 • Højde: 112 cm
 • Bredde: 58 cm
 • Dybde: 74 cm.

Størrelse og mål på en pap-beholder er de samme, men denne beholder har ingen skillevæg

Beholder til pap - tilvalgsmulighed

Du kan vælge at få leveret en beholder til sortering af pap. Alternativt skal du selv køre pap til genbrugspladsen.

Fravalg af beholderordningen

Du har mulighed for at fravælge sortering ved husstanden og i stedet aflevere det sorterede affald på genbrugspladsen.

Det indledningvis omtalte brev, som du modtager i e-Boks indeholder en vejledning til, hvordan du fravælger beholderordningen til det genanvendelige affald.

Restaffald - brug eksisterende sækkestativer 

Det affald, der ikke er genanvendeligt, kaldes restaffald. Indsamling af restaffald vil fortsat foregå i de papirsække, som hidtil har været anvendt til dagrenovation. Sækkestativerne bliver derfor stående indtil videre.

Når ordningen indføres i 2020 bliver tømningsfrekvensen for beholderne:

 • Plast/papir: hver 3. uge
 • Pap: hver 4. uge
 • Glas/metal: hver 8. uge 
 • Restaffald: ugentligt

Via en sms-service, vil du kunne tilmelde dig, så du får besked dagen før tømningen af dine affaldsbeholdere. 

Det skal være sikkert og nemt at håndtere affaldet. Her er reglerne, der skal overholdes i forhold til standpladsen (der hvor beholderne står) - og adgangsvejen:

Du kan rulle beholdere frem på tømmedagen

 • Hvis affaldsbeholderne placeres ved skel mod fortov eller vej på tømmedagen – kan du se bort fra nedenstående adgangskrav  Du kan tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked inden beholderen skal tømmes.

Adgangsvejen – vejen fra skel til beholdere

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast med et underlag af fliser, asfalt eller anden kørefast belægning.
 • Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 • Adgangsvejen skal være uden trin, trapper eller væsentligt fald og stigninger.
 • Adgangsvejens bredde skal være minimum 1 meter
 • Der må højst være én låge på adgangsvejen.
 • Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Borger/grundejer kan placere affaldsbeholdere lige inden for skel på tømmedagen - og derved opfylde reglerne for standplads og adgangsvej

Standplads - indretning

 • Standpladsen skal være i terræn
 • Skraldemanden skal frit og uhindret kunne tilgå og kunne dreje beholderen, når den skal køres ud til skraldebilen til tømning.
 • Affaldsbeholderne må højst stå 5 meter fra skel, når de skal tømmes.
  • grundejer/borger kan altid vælge at køre beholdere frem til skel på tømmedagen
  • grundejer kan mod en ekstra betaling vælge at få tømt beholdere fra en placering max. 20 meter fra skel 

Klik her og læs mere om, hvad du som ejer af matriklen skal være opmærksom på ved placeringen af standpladsen. Standplads og adgangsvejens -  vedligehold

 • Den skal være ren og ryddelig
 • Velbelyst på tømningstidspunktet.
 • Buske og træer skal beskæres
 • Der skal sneryddes og glatførebekæmpes i vinterperioden.

Adgangsvejen – vejen fra skel til beholdere

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast med et underlag af fliser, asfalt eller anden kørefast belægning.
  Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 • Adgangsvejen skal være uden trin og uden stigning eller fald.
 • Adgangsvejens bredde skal være minimum 1 meter
 • Der må højst være én låge på adgangsvejen.
  Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Borger/grundejer kan placere affaldsbeholdere lige inden for skel på tømmedagen - og derved opfylde reglerne for standplads og adgangsvej.

Få tilskud til kompostbeholder

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr., hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Kriterierne for tilskud er:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet.
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til

Sådan ansøger du om tilskud til kompostbeholder

Du sender en ansøgning til Allerød Kommune, Natur & Miljø (se kontaktoplysning nedenfor), hvor du beskriver følgende:

 • Navn og adresse
 • Hvad du søger om
 • Medsend kopi af bon eller faktura på køb af kompostbeholderen

Allerød Kommune forventer at indføre sortering i bio- og restaffald inden for få år.

Denne fremtidige sortering kan medføre, at du til den tid får en anden beholder end det nuværende sækkestativ til restaffald.

Benyt selvbetjeningsløsningerne, hvis du vil se tømningsdage eller indberette en manglende tømning m.m. Klik her.

Du er også velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger nederst på siden.