Billede

Affald fra din almindelige husholdning skal sorteres og lægges i de rigtige beholdere. Formålet er at genanvende så meget affald som muligt. Derfor skal vi sortere vores husholdningsaffald i flg. kategorier:

Fem sorteringskategorier + restaffald:

 • plast 
 • metal
 • papir
 • pap
 • glas

+ restaffald

Læs derfor sorteringsvejledningen.

Sæt dig ind i hovedprincipperne og eksemplerne i sorteringsvejledningen. Det bliver lettere og lettere at sortere efterhånden som du får prøvet det i praksis.

Her finder du sorteringsvejledning:

Har du egne affaldsstativer ved din bolig, kan du placere brugt småt elektronik og batterier på låget af dit stativ til restaffald. Elektronikaffaldet og batterierne skal afleveres i hver sin plastikpose, som maximalt må være på 4 liter, være gennemsigtig og skal være bundet med knude på.

Her er nogle eksempler på småt elektronik:

 • Små sko med blinkende lys
 • Telefonopladere og telefoner/mobiler
 • LED-stearinlys
 • Postkort med musik

El-pærer er ikke en del af det småt elektronik, som må afleveres via denne ordning, men skal afleveres på genbrugspladsen.

Elektronik, som ikke kan være i en 4 liters pose, skal afleveres på genbrugspladsen.

Læs mere om andre muligheder for bortskaffelse af batterier her - Batterier fra husholdninger.

Hvis du skal af med farligt affald, har du som borger i Allerød Kommune nedenstående mulighed:

 • Genbrugspladsen (op til 200 kg farligt affald om året)
 • Farvehandlerordningen, hvor mindre mængder farligt affald (hhv. maling, spraydåser o .lign.) kan afleveres hos forskellige butikker.
 • Apotekerordningen, hvor medicinrester, termometre og kanyler kan afleveres på apoteket
 • Indsamlingsordning for etage- og samlede bebyggelser, hvor farligt affald kan afleveres hos ejendommens eller bebyggelsens ejendomsmester eller vicevært, såfremt bebyggelsen er tilmeldt ordningen hos kommunen.

Læs mere om bortskaffelse af farligt affald på Norfors’ hjemmeside og i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal altid anmeldes til kommunen.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherre anmelde byggeaffaldet, hvis:

 • Byggeprojektet skaber mere end 1 tons affald eller
 • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller nedrives, er større end 10 m²

Alle typer affald skal anmeldes - uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Gennemfør Anmeld byggeaffald senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis bygningen, som anmeldelsen vedrører, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der endvidere foretages en screening for PCB. Dette gælder også, hvis der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen skal dokumenteres samtidig med anmeldelsen af affaldet.

Hvis screeningen for PCB viser, at bygningen kan indeholde PCB, skal der foretages en kortlægning af de dele af bygningen, der kan indeholde PCB. Kortlægningen vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Store mængder +20 plader.

Bortskaffelse af ikke-støvende asbestholdigt affald svarende til 20 plader eller derover (f.eks. eternittagplader fra et parcelhus) skal anmeldes.

Følgende sker, når du skal anmelde asbestaffald

 • Du anmelder affaldet via "Anmeldeskema for byggeaffald" til Allerød Kommune.
 • Kommunen anviser asbestaffaldet til deponering på Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4,3140 Ålsgårde, Tlf. 48 40 53 41.
 • Du udfylder "Deklaration for deponering" og afleverer den ved ankomst til Skibstrup. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.
 • Du modtager en kvittering for aflevering af asbestaffaldet på Skibstrup.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det afleveres.

Mindre mængder -20 plader.

Hvis du har en mindre mængde ikke-støvende asbest skal det i asbestcontaineren på Allerød Genbrugsplads.

Haveaffald kan køres på genbrugspladsen. Alternativt kan du få tilskud til egen kompostbeholder.

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr., hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Kriterierne for tilskud er:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til

Sådan ansøger du om tilskud til kompostbeholder

Du sender en ansøgning til Allerød Kommune, Natur & Miljø (se kontaktoplysning nederst på siden), hvor du beskriver følgende:

 • Navn og adresse
 • Hvad du søger om
 • Medsend kopi af bon eller faktura på køb af kompostbeholderen

Effekter til direkte genbrug, f.eks. møbler, og cykler kan som hidtil doneres til Spildopmagerne eller andre frivillge organisationer.

NB! Fremover vil Spildopmagerne kun indsamle genstande til direkte genbrug, mens deres indsamling af pap, papir og glas stopper, når den nye affaldssorteringsordning er implementeret - og nye beholdere er leveret til boligerne. 

Se her, hvornår spilopmagerne samler ind

På genbrugspladsen er der adgang med personbil, stationcar og varevogn, der maksimalt må veje 3.500 kg, eventuel trailer er ikke medregnet.

Hver husstand må højst aflevere 200 kg farligt affald om året.

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge

Norfors driver pladsen og kan kontaktes på Tlf. 45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage
Kl. 10.00 - 18.00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar.

Hvad er storskrald?

Storskrald til afhentning er større kasserede genstande fra husholdningen. 

Storskrald er IKKE mindre genstande i sække eller papkasser, pap, haveaffald, bygningsmaterialer, sten eller farligt affald. Dette affald kan du aflevere på genbrugspladsen.

Sortering af storskrald

Storskrald til afhentning skal sorteres på følgende måde:

 • Brændbart affald (f.eks. møbler, madrasser og gulvtæpper)
 • Hård plast (f.eks. havemøbler)
 • Ikke-brændbart affald til deponering (f.eks. badebassiner og haveslanger i blød PVC)
 • Jern og metal (f.eks. cykler og barnevogne)
 • Elektronik (alt med ledning eller batteri f.eks. komfurer, vaskemaskiner, køleskabe, TV, PC)
 • Imprægneret træ (længde max. 2 meter)

Afhentning af storskrald

Allerød Kommune henter storskrald seks gange om året.

Hent oversigt over indsamling samt distrikt - klik her.

Storskrald skal være stillet frem senest kl. 7.00 på afhentningsdagen, og det må tidligst sættes frem på fortov/vej dagen før afhentningsdato. 

Affaldet hentes over 2 dage i hver distrikt – men du skal altid stille dit storskrald ud til den oplyste dato for dit distrikt.

Placering af storskrald

Storskrald skal placeres, så en lastbil med kran let kan komme til affaldet, f.eks. på fortov eller tæt ved vej.

Storskrald til afhentning må ikke placeres i f.eks. garage eller have.

Hvis du bor i et område med stisystem, skal affaldet placeres på nærmeste parkeringsplads.

Tilmelding til afhentning af storskrald

Du tilmelder dig afhentning fra gang til gang, via linket her.