Allerød er gået sammen med kommunerne Rudersdal og Hørsholm om et fælles udbud af nye affaldsløsninger, og indfører en husstandsnær løsning til sortering af genanvendeligt affald i slutningen af 2019 - starten af 2020.
 

Med de nye løsninger får alle mulighed for at sortere papir, glas, plast, metal og pap tæt på boligen.

Løsningen er forskellig for diverse boligtyper:

  • Beboere i parcelhuse får som udgangspunkt tilbudt to beholdere ved egen bolig. Hver beholder er inddelt i to rum. I beholderne sorteres papir, glas, plast og metal. Derudover bliver det muligt at vælge at få ekstra beholder til pap.
  • Ved etageboliger bliver der etableret en fælles løsning med minicontainere (ø-løsning).
  • Beboere i rækkehusområder får som udgangspunkt tilbudt samme løsning som beboere i parcelhuse. Dog kan der være særlige hensyn til plads, eksisterende løsninger eller stisystemer, som gør, at der i stedet etableres fællesløsninger. Kommunen vil i løbet af efterår 2018 og foråret 2019 tage kontakt til bestyrelser eller administratorer i de enkelte rækkehusområder for at drøfte, hvilken ordning, der skal være i deres område.

Du kan finde svar på spørgsmål om de nye løsninger under Spørgsmål og svar. Svarene vil løbende blive udbygget, efterhånden som flere ting falder endeligt på plads.

Du vil modtage mere information og en sorteringsvejledning, når løsningerne rulles ud.

Når du sorterer dit affald, er det muligt at genanvende affaldet til produktion af nye produkter og understøtte et bæredygtigt samfund.

Ifølge den nationale ressourcestrategi skal vi, i Allerød – som i alle andre kommuner - sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022.

I Allerød Kommune indsamles i dag 21 % af husholdningernes affald til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Spørgsmål og svar om den nye affaldsløsning

Miljøeffekter ved genanvendelse af affald