Husholdningsaffald, også kaldet dagrenovation er madaffald og restaffald som mælkekartoner, bleer, potteplanter og strøelse fra mindre kæledyr.  

Du skal ved indflytning i nyt hus huske at tilmelde dig en affaldsordning til dit husholdningsaffald.

Se priser på de forskellige affaldordninger under regler og gebyrer.

Storskrald er større genstande, som ikke kan bruges igen. Affaldet skal sorteres på følgende måde:

 • Brændbart (f.eks. ødelagte møbler og havemøbler, madrasser, gulvtæpper)
 • Ikke-brændbart (f.eks. PVC, imprægneret træ af maks. længde på 2 meter)
 • Jern- eller metalgenstande (f.eks. cykler, barnevogne)
 • Elektronik (alt med ledning eller batteri f.eks. komfurer, vaskemaskine, køleskabe, tv, pc)

Storskrald er ikke mindre genstande (f.eks. havekrukker, urtepotteskjulere), haveaffald, bygningsmaterialer, sten, farligt affald og lignende. Dette affald kan du aflevere på genbrugspladsen eller til genbrugssalg hos Spildopmagerne.

Der afhentes storskrald seks gange om året.Distrikt 1 (Lillerød Vest) - adresser mellem motorvejen og jernbanen

Dato for indsamling

 Tilmeldingsfrist

 mandag den 22. januar

 torsdag den 18. januar 

 mandag den 5. marts

 torsdag den 1. marts

 mandag den 28. maj

 onsdag den 24. maj

 mandag den 6. august

 torsdag den 2. august

 mandag den 17. september

 torsdag den 13. september

 mandag den 12. november

 torsdag den 8. november   

Distrikt 2 (Lillerød Øst og Blovstrød) - adresser nordøst for jernbanen, samt
Distrikt 3 (Lynge) - adresser sydvest for motorvejen.

 Dato for indsamling

 Tilmeldingsfrist

 mandag den 5. februar

 torsdag den 1. februar

 mandag den 19. marts

 torsdag den 15. marts

 mandag den 11. juni

 torsdag den 7. juni

 mandag den 20. august

 torsdag den 16. august

 mandag den 1. oktober

 torsdag den 27. september

 mandag den 26. november

 torsdag den 22. november

På genbrugspladsen er der adgang med personbil, stationcar og varevogn, der maksimalt må veje 3.500 kg, eventuel trailer er ikke medregnet.

Hver husstand må højst aflevere 200 kg farligt affald om året.

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge

Norfors driver pladsen og kan kontaktes på Tlf. 45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage
Kl. 10.00 - 18.00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar.

Foreningen Spildopmagerne støtter lokalt børne- og ungdomsarbejde.

Foreningen afhenter papir, pap, flasker og andre ting der er egnet til genbrug, på private adresser i Allerød.

Genbrugstingene bliver solgt på Gladgården som ligger Hillerødvej 2, 3540 Lynge. Gladgården har åbent alle tirsdage aftener med få undtagelser.

Hvornår samler spilopmagerne ind?

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr. hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Hvis du kan opfylde følgende kriterier:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet.
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet.
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til.

Hvis du bor i etagebyggeri, giver vi tilskud hvis I er 2-5 naboer der slår jer sammen. Det er grundejerforeningen, eller lignende, der giver tilladelse til at opstille en kompostbeholder.

Du skal sende en ansøgning til Natur & Miljø, hvor du beskriver følgende:

 • Navn og adresse, samt hvad du søger om.
 • Bon eller faktura på dit køb af din nye kompostbeholder.

Store mængder +20 plader.

Bortskaffelse af ikke-støvende asbestholdigt affald svarende til 20 plader eller derover (f.eks. eternittagplader fra et parcelhus) skal anmeldes.

Følgende sker, når du skal anmelde asbestaffald

 • Du anmelder affaldet via "Anmeldeskema for byggeaffald" til Allerød Kommune.
 • Kommunen anviser asbestaffaldet til deponering på Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4,3140 Ålsgårde, Tlf. 48 40 53 41.
 • Du udfylder "Deklaration for deponering" og afleverer den ved ankomst til Skibstrup. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.
 • Du modtager en kvittering for aflevering af asbestaffaldet på Skibstrup.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det afleveres.

Mindre mængder -20 plader.

Hvis du har en mindre mængde ikke-støvende asbest skal det i asbestcontaineren på Allerød Genbrugsplads.

Regulativ for husholdningsaffald

Vintertømning

Affaldsplan 2014