Billede

Du kan læse om reglerne for borgernes affaldsordninger i regulativ for husholdningsaffald. Affaldsgebyrerne betaler du via ejendomsskattebilletten.

Nedenstående takster er gældende pr. 01/01-2019

Takster gældende for 2020

Grundgebyr    210 kr.
Storskald    160 kr.
Genbrugsplads 1.081 kr.
Genbrugsplads etagebyggeri    865 kr.
Genanvendeligt affald    970 kr.
Farligt affald      49 kr. 

 

Takster gældende for 2019

Grundgebyr    180 kr.
Storskald    106 kr.
Papir, pap og glas    108 kr.
Genbrugsplads hus 1.070 kr.
Genbrugsplads etagebyggeri    856 kr.
Farligt affald      47 kr.

 

Takster gældende for 2020

Pris pr. år inkl. moms for tømning én gang om ugen

Affaldssæk 50 liter    431 kr.
Affaldssæk 50 liter, afstand over 5 meter    431 kr. 
Affaldssæk 110 liter  1.276 kr.
Affaldssæk 110 liter, afstand over 5 meter 1.309 kr. 
140 liter beholder på hjul  1.604 kr. 
140 liter beholder, afstand over 5 meter  1.637 kr.
190 liter beholder på hjul 1.745 kr. 
190 liter beholder på hjul, afstand iover 5 meter 1.778 kr.
240 liter beholder på hjul  1.886 kr.
240 liter beholder på hjul, afstand over 5 meter  1.919 kr.

Affaldssæk sommerhus 50 liter 
(Tømmes hver uge fra 01.04 - 30.09.
og én gang om måneden fra 01.10 - 31.03)

   265 kr.

Affaldssæk sommerhus 110 liter 
(Tømmes hver uge fra 01.04 - 30.09.
og én gang om måneden fra 01.10 - 31.03)

   785 kr. 

 

Takster gældende for 2019

Affaldssæk 50 liter    549 kr.
Affaldssæk sommerhus 50 liter                        338 kr.
Affaldssæk 110 liter 1.097 kr.
Affaldssæk sommerhus 110 liter    675 kr.

Takster gældende for 2020

Pris pr. år inkl. moms for tømning én gang om ugen

240 liter minicontainer    1.886 kr.
660 liter container   3.135 kr.
8 m3 vipcontainer 35.826 kr.
12 m3 vipcontainer 47.097 kr.
3 m3 nedgravet beholder 21.736 kr.
5 m3 nedgravet beholder 27.372 kr.

 

Takster gældende for 2019

240 liter minicontainer    2.191 kr.
660 liter container   3.790 kr.
8 m3 vipcontainer           34.630 kr.
12 m3 vipcontainer 47.514 kr.
12 m3 ophalercontainer 72.262 kr.
16 m3 ophalercontainer 84.469 kr.

 

Takster gældende for 2020

5 ekstrasække   135 kr. pr. bundt
Særtømning af affaldssæk      36 kr. pr. sæk
Særtømning af beholder på hjul / minicontainer    107 kr. pr. beholder
Særtømning af vipcontainer 1.864 pr. container
Særtømning pr. påbegyndte time   558 kr.

 

Takster gældende for 2019

5 ekstrasække   150 kr. pr. bundt
5 meter regel ikke overholdt     78 kr. pr. år
Særtømning af affaldssæk - pris pr. sæk                    164 kr.
Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk   150 kr.
Særtømning af minicontainer   310 kr. pr. container
Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer   225 kr.
Særtømning af storcontainer 1.989 kr. pr. container
Særtømning pr. påbegyndt time   614 kr.

 

En familiebolig skal benytte et godkendt affaldsstativ til sække. Og der skal minimum være én 110 liter affaldssæk til dagrenovation.

Etageboliger kan vælge mellem at bruge et godkendt affaldsstativ til minimum 110 liter sæk eller minicontainer på 240 liter og 660 liter.

Godkendte stativer og containere finder du, når du via 'Mit affald' bestiller nyt.

Størrelse og priser på godkendte stativer og containere

Type
​liter

Størrelse
cm

2019
pris (inkl. moms) 

Sækkestativ  
    110 (enkelt)  B:58    D:50  H:96 kr. 1.220 
    50 + 110 (dobbelt)  B:110  D:50  H:96 kr. 2.440 
​Minicontainere  
    240  B:58    D:74  H:107 kr.    361 
    660  B:128  D:77  H:119 kr. 1.677