Billede

Du kan læse om reglerne for borgernes affaldsordninger i regulativ for husholdningsaffald. Affaldsgebyrerne betaler du via ejendomsskattebilletten.

Nedenstående takster er gældende pr. 01/01-2019

Takster gældende for 2019

Grundgebyr 180 kr.
Storskald 106 kr.
Papir, pap og glas 108 kr.
Genbrugsplads hus 1.070 kr.
Genbrugsplads etagebyggeri 856 kr.
Farligt affald 47 kr.

Takster gældende for 2019

Affaldssæk 50 liter 549 kr.
Affaldssæk sommerhus 50 liter 338 kr.
Affaldssæk 110 liter 1.097 kr.
Affaldssæk sommerhus 110 liter 675 kr.

Takster gældende for 2019

240 liter minicontainer  2.191 kr.
660 liter container 3.790 kr.
8 m3 vipcontainer 34.630 kr.
12 m3 vipcontainer 47.514 kr.
12 m3 ophalercontainer 72.262 kr.
16 m3 ophalercontainer 84.469 kr.

Takster gældende for 2019

5 ekstrasække 150 kr. pr. bundt
5 meter regel ikke overholdt 78 kr. pr. år
Særtømning af affaldssæk - pris pr. sæk 164 kr.
Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk 150 kr.
Særtømning af minicontainer 310 kr. pr. container
Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer 225 kr.
Særtømning af storcontainer 1.989 kr. pr. container
Særtømning pr. påbegyndt time 614 kr.

En familiebolig skal benytte et godkendt affaldsstativ til sække. Og der skal minimum være én 110 liter affaldssæk til dagrenovation.

Etageboliger kan vælge mellem at bruge et godkendt affaldsstativ til minimum 110 liter sæk eller minicontainer på 240 liter og 660 liter.

Godkendte stativer og containere finder du, når du via 'Mit affald' bestiller nyt.

Størrelse og priser på godkendte stativer og containere

Type
​liter

Størrelse
cm

2019
pris (inkl. moms) 

Sækkestativ  
    110 (enkelt)  B:58    D:50  H:96 kr. 1.220 
    50 + 110 (dobbelt)  B:110  D:50  H:96 kr. 2.440 
​Minicontainere  
    240  B:58    D:74  H:107 kr.    361 
    660  B:128  D:77  H:119 kr. 1.677