Du kan læse om reglerne for borgernes affaldsordninger i regulativ for husholdningsaffald. Affaldsgebyrerne betaler du via ejendomsskattebilletten.

Grundgebyr

203 kr.

Storskrald

 108 kr.

Papir, pap og glas

 144 kr.

Genbrugsplads hus

 1.022 kr.

Genbrugsplads etagebyggeri

817 kr.

Farligt affald

 30 kr.

Affaldssæk 50 liter

 548 kr.

Affaldssæk sommerhus 50 liter

 337 kr.

Affaldssæk 110 liter

 1.182 kr.

Affaldssæk sommerhus 110 liter

 727 kr.

240 liter minicontainer

1.662 kr.

660 liter minicontainer

 3.247 kr.

770 liter minicontainer (udgået)

 3.649 kr.

8 m3 vipcontainer

30.887 kr.

12 m3 vipcontainer

 44.437 kr.

12 m3 ophalercontainer

 62.915 kr.

16 m3 ophalercontainer

 75.122 kr.

5 ekstrasække á 110 liter - pris pr. bundt

 146 kr.

5 meter regel ikke overholdt - pris pr. år

 40 kr.

Særtømning af affaldssæk - pris pr. sæk

 49 kr.

Ekstra kørsel af affaldssæk - pris pr. sæk

35 kr.

Særtømning af minicontainer - pris pr. container

133 kr.

Ekstra kørsel af minicontainer - pris pr. container

49 kr.

særtømning af storcontainer - pris pr. container

2.283 kr.

Særtømning pr. påbegyndt time

674 kr.

En familiebolig skal benytte et godkendt affaldsstativ til sække. Og der skal minimum være én 110 liter affaldssæk til dagrenovation.

Etageboliger kan vælge mellem at bruge et godkendt affaldsstativ til minimum 110 liter sæk eller minicontainer på 240 liter og 660 liter.

Godkendte stativer og containere finder du, når du via 'Mit affald' bestiller nyt.
 

Type

 

Pris inkl. levering

(kr. inkl. moms)

Stativer til sække  

110 l. (enkelt stativ)

1.130 kr.

50 l. + 110 l. (dobbelt stativ)

2.220 kr.

Minicontainere  

240 l. (2 hjul)

360 kr.

660 l. (4 hjul)

1.670 kr.

 

Regulativ for husholdningsaffald

Vintertømning

Affaldsplan 2014