Når den nye affaldsordning træder i kraft i Allerød Kommune, skal vi fremover sortere i flere affaldstyper. Her kan du læse mere om sortering af metal. Vær opmærksom på, at metallet skal være skrabet fri for madrester inden det kommer i beholderen med metal.

 

• Aluminiumsbakker/foliebakker

• Fyrfadslysholdere

• Gryder og pander

• Kaffekapsler uden kaffe i

• Konservesdåser

• Køkkenredskaber og bestik af metal (fx sakse og knive)

• Legetøj af metal (uden elektronik)

• Metallåg

• Mindre metalgenstande (fx søm, skruer og kapsler)

• Stanniol/sølvpapir

• Værktøj af metal (uden elektronik)

• Øl- og sodavandsdåser mv.

• Poser fra chips, kaffe og frostvarer med folieinderside skal til restaffald

• Gasflasker skal på genbrugspladsen/til forhandlere

• Kaffekapsler med kaffe i skal til restaffald

• Ledninger og kabler skal på genbrugspladsen

• Medicinemballage, fx blisterpakninger skal til restaffald eller afleveres på apoteket

• Metal med elektronik skal på genbrugspladsen

• Metalemballage med kemikalier skal på genbrugspladsen/til farligt affald

• Spraydåser samt trykflasker/-beholdere skal på genbrugspladsen/til farligt affald

Læg metallet løst i affaldsbeholderen, ellers kan det ikke sorteres på sorteringsanlægget. Det har ingen betydning for genanvendelsen, at der sidder lidt plast eller træ på metallet, fx en saks eller en stegepande. Metal smeltes ved meget høj varme, så plast og træ er brændt, længe før metallet.

Sprayflasker, deodorantspray, hårlak og andre spraydåser risikerer at brænde eller eksplodere, hvis de udsættes for sollys, varme eller tryk. Denne slags affald skal derfor afleveres på genbrugspladsen eller i et miljøskab.

Elektronik, kan indeholde forskellige tungmetaller, fx kviksølv, som ikke kan genanvendes sammen med metalemballagen. Elektronikaffald skal derfor afleveres på genbrugspladsen – eller i et miljøskab, så de værdifulde metaller i elektronikken, som fx guld, sølv og kobber, kan genanvendes.

Metallet sendes til omsmeltning på et jernstøberi. Det kan herefter bruges til fx nye dåser, stegepander eller måske en ny cykel.