Du kan finde svar på spørgsmål om de nye løsninger her på siden.
Svarene vil løbende blive udbygget efterhånden som flere ting falder endeligt på plads.

Alle kommer til at betalte til ordningen. Det er til gengæld frivilligt om man vil benytte sig af den. Hvis man ikke ønsker at benytte den nye ordning skal man i stedet benytte genbrugspladsen.

 

Det bliver muligt at frasortere papir, plast, metal, glas og pap.

I parcelhuse og rækkehusområder med individuelle beholdere (2 beholdere inddelt i 2 rum) tilbydes en ekstra beholder til frasortering af pap. I etageboliger og rækkehusområder med fælles containere er frasortering af pap automatisk en del af løsningen.

Hvert parcelhus og nogle rækkehusboliger får tilbudt to stk. 240 liters beholdere, hver inddelt i to rum. Andre rækkehusområder og områder med etageboliger bliver tilbudt fællesløsninger, f.eks. i form af minicontainere.

Ved parcelhuse kan du vælge én eller begge beholdere fra. Du har dog stadig pligt til at sortere dit genanvendelige affald.

Alle borgere i Allerød Kommune er forpligtiget til at sortere. Det er til gengæld frivilligt, om man vil benytte den nye affaldsløsning eller vil aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladsen.

Det er ikke endeligt fastlagt, hvor tit beholderne til genanvendeligt affald bliver tømt. Sandsynligvis bliver beholderen med papir og plast tømt hver 3. uge mens beholderen med glas og metal bliver tømt hver 8. uge.

Sækken med dagrenovation bliver tømt én gang om ugen, som i dag.

Målene på en 2-kammer beholder er cirka: Bredde: 58 cm, dybde: 72 cm og højde: 107 cm. Målene kan variere lidt alt efter hvilket firma, der kommer til at levere beholderne

Beregninger viser, at den ny ordning kommer til at koste ca. 460 kr. om året for den enkelte husstand inkl. udgift til de nye affaldsbeholdere. Den faktiske pris kendes dog først, når udbuddet er gennemført. Beløbet vil blive opkrævet sammen med de øvrige affaldsgebyrer via ejendomsskatten.

Parcelhuse får beholdere på egen grund. For rækkehusområder vil forvaltningen i dialog med de enkelte foreninger og boligselskaber beslutte, om de enkelte husstande skal have tilbudt beholdere på egen grund eller om der skal etableres fælles løsninger for området.

Nej, der er ikke lagt op til at man skal udskifte det sækkestativ man allerede har til dagrenovation (det almindelige husholdningsaffald).

Det affald som husstanden sorterer i 2-kammerbeholdere bliver tømt i en skraldebil, som også er inddelt i to kamre. Skraldebilen tømmer indholdet ud i separate containere hos Norfors, hvorefter hver fraktion transporteres til det anlæg, som skal modtage det.

Spildlopmagerne vil forsat indsamle og sælge ting til direkte genbrug men de ophører med at indsamle papir, pap og glas, når de nye ordninger er etableret.