Indhold

Du kan finde svar på spørgsmål om de nye løsninger her på siden.
Svarene vil løbende blive udbygget efterhånden som flere ting falder endeligt på plads.

Alle kommer til at betalte til ordningen. Det er til gengæld frivilligt om man vil benytte sig af den. Hvis man ikke ønsker at benytte den nye ordning skal man i stedet benytte genbrugspladsen.

 

Det bliver muligt at frasortere papir, plast, metal, glas og pap.

I parcelhuse og rækkehusområder med individuelle beholdere (2 beholdere inddelt i 2 rum) tilbydes en ekstra beholder til frasortering af pap. I etageboliger og rækkehusområder med fælles containere er frasortering af pap automatisk en del af løsningen.

Hvert parcelhus og nogle rækkehusboliger får tilbudt to stk. 240 liters beholdere, hver inddelt i to rum. Det bliver desuden muligt at vælge en ekstra beholder til pap.

Andre rækkehusområder og områder med etageboliger bliver tilbudt fællesløsninger, f.eks. i form af minicontainere. Afhængig af hvor mange beboere, der er i et område, får hvert område én eller flere beholdere til hver affaldstype.

Ved parcelhuse kan du vælge én eller begge beholdere fra. Du har dog stadig pligt til at sortere dit genanvendelige affald.

Alle borgere i Allerød Kommune er forpligtiget til at sortere. Det er til gengæld frivilligt, om man vil benytte den nye affaldsløsning eller vil aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladsen.

Ved parcelhuse og nogle rækkehuse bliver 2-kammer beholderen med papir og plast tømt hver 3. uge.Beholderen med glas og metal bliver tømt hver 8. uge.

Ved etageboliger og andre rækkehusområder bliver alle minicontainere tømt hver 2. uge undtagen containeren til metal, som bliver tømt hver 4. uge.

Sækken med dagrenovation bliver tømt én gang om ugen, som i dag.

Målene på en 2-kammer beholder er: Bredde: 58 cm, dybde: 74 cm og højde: 112 cm.

Målene på minicontainerne til det genanvendelige affald varierer alt afhængig af det volumen containeren kan rumme.

Der findes flere størrelser til hver affaldstype. Størrelserne kan oplyses ved at kontakte affaldsteamet på renovation@alleroed.dk.

Affaldsgebyret vil stige i 2020 primært på grund af indsamling af de nye genanvendelige fraktioner, og også på grund af den generelle prisudvikling på affaldsområdet.

Samlet set forventes stigningen at være i størrelsesordenen 1000 kr. årligt pr. husstand.

Det endelige gebyr for ordningen fastsættes ved Byrådets budgetforhandlinger til oktober.

Parcelhuse får beholdere på egen grund. For rækkehusområder vil forvaltningen i dialog med de enkelte foreninger og boligselskaber beslutte, om de enkelte husstande skal have tilbudt beholdere på egen grund eller om der skal etableres fælles løsninger for området.

Nej, der er ikke lagt op til at man skal udskifte det sækkestativ man allerede har til dagrenovation (det almindelige husholdningsaffald).

Det affald som husstanden sorterer i 2-kammerbeholdere bliver tømt i en skraldebil, som også er inddelt i to kamre. Skraldebilen tømmer indholdet ud i separate containere hos Norfors, hvorefter hver fraktion transporteres til det anlæg, som skal modtage det.

Spildlopmagerne vil forsat indsamle og sælge ting til direkte genbrug men de ophører med at indsamle papir, pap og glas, når de nye ordninger er etableret.