Hvis du gerne vil være med til at gøre en forskel for flygtninge og styrke integrationen, er der en række af muligheder for bidrage med frivilligt arbejde. 

I Integrationshuset kan du høre mere  og møde andre, der også ønsker at gøre en forskel på de frivillige sociale område.

I Allerød Kommune betragter vi nyankomne flygtninge, som ressourcer. Det overordnede mål for modtagelse af flygtninge er at den enkelte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende gennem arbejde eller uddannelse. 

Dette mål nås bedst med engagement fra lokale virksomheder, store som små, og fra alle former for brancher.

I kan som virksomhed være med til at løfte et socialt ansvar og give nye borgere en betydningsfuld chance.

I Integrationshuset kan du som frivillig støde på vores frivillighedskoordinator ansat. Frivillighedskoordinatoren er brobygger mellem Integrationshuset og frivillige og er din indgang til kommunens frivilligheds-opgaver omkring eksempelvis flygtninge.

Det er også frivillighedskoordinatoren der er tovholder på frivillige tilbud til Allerød Kommunes borgere. Har du idéer eller forslag til frivillighedsarbejdet kan du kontakte frivillighedskoordinatoren i Integrationshuset.