Hvis du gerne vil være med til at gøre en forskel for flygtninge og styrke integrationen, er der en række af muligheder for bidrage med frivilligt arbejde. 

Mød frivillighedskoordinatoren i Jobberiet. Her kan du høre mere og møde andre, der også ønsker at gøre en forskel på de frivillige sociale område.

I Allerød Kommune betragter vi nyankomne flygtninge, som ressourcer. Det overordnede mål for modtagelse af flygtninge er at den enkelte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende gennem arbejde eller uddannelse. 

Dette mål nås bedst med engagement fra lokale virksomheder, store som små, og fra alle former for brancher.

I kan som virksomhed være med til at løfte et socialt ansvar og give nye borgere en betydningsfuld chance.

Allerød Kommunes har en frivillighedskoordinator, der kan træffes i Jobberiet. Frivillighedskoordinatoren er brobygger mellem Integrationshuset og frivillige og er din indgang til kommunens frivillighedsopgaver omkring eksempelvis flygtninge.

Det er også frivillighedskoordinatoren der er tovholder på frivillige tilbud til Allerød Kommunes borgere. Har du idéer eller forslag til frivillighedsarbejdet kan du kontakte frivillighedskoordinatoren i Integrationshuset.