Indhold

Trafikplan 2017-20 udgør grundlaget for de kommende års arbejde med fortsat at forbedre trafiksikkerheden, øge trygheden og begrænse de miljømæssige konsekvenser af biltrafikken i Allerød.

Klik på den grønne boks og se Allerød Kommunes Trafikplan 2017-20