Hvis jeres barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan det efter individuel vurdering få tilbudt plads i en specialinstitution eller en dagsinstitution med specialordning.

Som familie med et handicappet barn I kan også blive tilbudt hjælp til aflastning, enten i eget hjem, hos en aflastningsfamilie eller på en døgninstitution.

Har jeres barn betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en anden varig lidelse, har I mulighed for at få økonomisk støtte, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Den økonomiske støtte består af dækning af nødvendige merudgifter, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan læse mere om Allerød Kommunes tilbud til familier med handicappede børn i vores kvalitetsstandarder.

Gennem Familieafdelingens socialrådgivere kan du blive henvist til støtte og hjælp, hvis der er behov i familien.

I familieindsatsen har vi familiekonsulenter, psykologer, ungekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og kordinerende fysioterapeut, der kan støtte op omkring de udfordringer, du måtte have i familien eller som ung.

Vi har en anerkendede og løsningsfokuseret tilgang, der har fokus på jeres ressourcer og dette ud fra en pædagogisk og psykologisk tilgang.

Vi benytter FIT (Feedback Informed Treatment), der systematisk inddrager dig i rådgvningen og hjælpen, så vi sammen bevæger os i den rigtige retning i forhold til jeres/din trivsel, og det som I har brug for hjælp og støtte til.

Vi afholder samtaler i vores to huse - "det sorte hus" på Frederiksborgvej 59 og "Frejas Sal" på Frederiksborgvej 61-65 - eller hjemme hos jer. Dette vurdereres efter behov og i dialog med jer.

Den anonyme rådgivning har åbent for fremmøde torsdage i ulige uger fra kl. 16.00-18.00 på adressen:

​Frederiksborgvej 59, 3450 Allerød ( i "det sorte hus")

Her kan du og din familie komme og få rådgivning uden aftale.

Rådgivningen er anonym, hvilket betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Der er åben rådgivning for både familier og unge.

OBS! på Ferielukning
Se i tabellen nedenfor, hvornår vi har åbent.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2018

 

 

 

 

 

 

 

30/8-18

13/9-18

27/9-18

11/10-18

25/10-18

08/11-18

22/11-18

06/12-18

20/12-18

2019

17/1-19

31/1-19

28/2-19

14/3-19

28/3-19

11/4-19

25/4-19

9/5-19

23/5-19

7/6-19

20/6-19

         

I ungerådgivningen kan du henvende dig anonymt og få rådgivning om de problemer, du som barn eller ung støder ind i. Tilbuddet gælder også for forældre og andre pårørende.

Du kontakter ungerådgivningen gennem vores mailadresse: ungeraadgivningen@alleroed.dk

Anonymt betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Det er dig der bestemmer, hvad vi skal snakke om:

• Har du problemer i forhold til forældre, kæreste, venner?
• Bliver du mobbet?
• Er du ked af det/ulykkelig?
• Har du problemer med skole/uddannelse?
• Har du problemer i forhold til alkohol/stoffer?
• Har du en spiseforstyrrelse?
• Skærer du i dig selv?
• Har du identitetsproblemer?
• Er du indblandet i kriminalitet/gruppepres?
• Er du i tvivl om din seksualitet/sex/kønssygdomme?

Du kan downloade en pjece, der fortæller om den anonyme rådgivning nederst på siden.

Har du som familie eller ung brug for støtte og rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte familieafdelingen på mail familier@alleroed.dk.

Her vil du komme i kontakt med vores sekretariat eller en sagsbehandler.