Hvis jeres barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan det efter individuel vurdering få tilbudt plads i en specialinstitution eller en dagsinstitution med specialordning.

Som familie med et handicappet barn I kan også blive tilbudt hjælp til aflastning, enten i eget hjem, hos en aflastningsfamilie eller på en døgninstitution.

Har jeres barn betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en anden varig lidelse, har I mulighed for at få økonomisk støtte, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Den økonomiske støtte består af dækning af nødvendige merudgifter, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan læse mere om Allerød Kommunes tilbud til familier med handicappede børn i vores kvalitetsstandarder.

Gennem Familieafdelingens socialrådgivere kan du blive henvist til et familieterapeutisk behandlingsforløb i Paraplyen.

Målet med familieterapeuternes arbejde er, at familierne og de unge selv lærer at håndtere deres problemer, og kan se alle de ressourcer, som de helt har glemt at de har, når problemerne begynder at tårne sig op.  

Medarbejderne i Paraplyen støtter og bakker op, de kommer med forslag og gode ideer og følger familiens udvikling. Her kan du og din familie få konkrete redskaber, der kan hjælpe jer i svære situationer.

Her kan du og din familie komme og få rådgivning uden aftale og uden at det, der bliver drøftet, skrives ned.

Rådgivningen er anonym, hvilket betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Der er åben rådgivning for både familier og unge.

Vi mødes på Frederiksborgvej 59 torsdage i ulige uger, kl. 16-18.

Sommerferielukning
Sidste åbningsdag inden sommer er den 21.juni, og første åbningsdag efter sommer er den 30.august

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2018

 

 

 

 

 

 

 

30/8-18

13/9-18

27/9-18

11/10-18

25/10-18

08/11-18

22/11-18

06/12-18

20/12-18

2019

17/1-19

31/1-19

28/2-19

14/3-19

28/3-19

11/4-19

25/4-19

9/5-19

23/5-19

7/6-19

20/6-19

         

I ungerådgivningen kan du henvende dig anonymt og få rådgivning om de problemer, du som barn eller ung støder ind i. Tilbuddet gælder også for forældre og andre pårørende.

Du kontakter ungerådgivningen gennem vores mailadresse: ungeraadgivningen@alleroed.dk

Anonymt betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Det er dig der bestemmer, hvad vi skal snakke om:

• Har du problemer i forhold til forældre, kæreste, venner?
• Bliver du mobbet?
• Er du ked af det/ulykkelig?
• Har du problemer med skole/uddannelse?
• Har du problemer i forhold til alkohol/stoffer?
• Har du en spiseforstyrrelse?
• Skærer du i dig selv?
• Har du identitetsproblemer?
• Er du indblandet i kriminalitet/gruppepres?
• Er du i tvivl om din seksualitet/sex/kønssygdomme?

Alle borgere er tilknyttet en socialrådgiver, de kan kontakte, hvis de har brug for hjælp i familien, f.eks. hvis jeres barn ikke trives, som det plejer eller er i vanskeligheder, der er svære at komme ud af igen.

Barnet er måske trist derhjemme eller i skolen, har det ikke godt med kammeraterne, er udadreagerende og vred, men kan ikke udtrykke hvorfor.

Du kan som forælder kontakte Familieafdelingen, og her få råd og vejledning om dine muligheder for at få hjælp.

Hvis du eller din familie har vanskeligheder, som gør at jeres børn har brug for rådgivning, kan du kontakte Familieafdelingen, som henviser jer til et rådgivningsforløb.

Bliv plejefamilie