I henhold til almenboligloven er det muligt at indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

De fleksible udlejningsaftaler beskriver, hvorledes boligorganisationens boliger udlejes og hvilke kriterier, der kan give boligsøgende særlige fortrin.

Allerød Kommune har indgået aftale om fleksibel udlejning med flere af de almene boligorganisationer i kommunen, og aftalerne ses her: