Indhold

Hvis du bor i byzone eller i tæt bebyggelse i landzone f.eks. i sommerhusområder er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald. I stedet skal du aflevere dit haveaffald på genbrugspladsen.

En undtagelse er afbrænding af Sankt Hans bål. Vær opmærksom på, at indsamling af haveaffald til Sankt Hans bål kun må ske i perioden 1. juni og frem til 23. juni. Kommunen opfordrer til, at du flytter bålet på selve dagen for afbrændingen, så pindsvin, mus, fugle og andre smådyr, der har søgt ly i bunken, ikke bliver brændt levende.

Bor du i landzone er det tilladt at afbrænde mindre mængder haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts under hensyntagen til, at bålet højst må fylde 200 liter (0,2 m3). Afbrændingen bør følge Beredskabsstyrelsens vejledning om afstande.

Det er tilladt at afbrænde rent og tørt træ på mindre bål i byzone, der har karakter af hygge i forbindelse med f.eks. snobrødsbagning.

Der er nogle generelle forsigtighedsbestemmelser ved afbrænding af bål, som du skal være opmærksom på.

  • Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig gene for omgivelserne. Du bør derfor placere din bålplads således, at den er til mindst mulig gene for dine naboer.
  • Afbrænding må ikke ske i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.
  • Under afbrænding skal der føres konstant tilsyn, indtil gløderne er slukket og der skal være tilstrækkelige slukningsmidler til stede.

I de fleste tilfælde er det ikke tilladt at afbrænde halm eller lign. dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer. Markafbrænding følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.