Allerød Kommune ejer:

Engholm Varmeværk, Rådhusvej 3, Allerød
Lillerød Øst Varmeværk, Solvang 27, Allerød

Den daglige drift, regninger og vagtberedskabet forestås af Nordfors I/S www.norfors.dk 

Ved akutte problemer, f.eks. ved rørbrud eller svigtende varmeforsyning, kontaktes Norfors direkte på tlf. 45 16 05 60.

Nedenfor finder du oplysninger om almindelige og tekniske bestemmelser, gældende priser, samt tilslutningsaftale.

Priser 2017

Tilslutningsaftale

Almindelige bestemmelser

Tekniske bestemmelser

Klagevejledning