Allerød Kommune ejer nedenstående to varmeværker, som driftes af Norfors:

Engholm Varmeværk, Rådhusparken 57, Allerød
Lillerød Øst Varmeværk, Solvang 27, Allerød

Den daglige drift, administration og vagtberedskab forestås af Norfors I/S. Henvendelser vedrørende akutte problemer, f.eks. ved rørbrud eller svigtende varmeforsyning, bedes derfor rettes direkte til Norfors.

Norfors kontaktes direkte på tlf. 45 160 500 (mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.00). Hvis det er uden for åbningstiden skal du ringe på tlf. 45 160 560 (kun uden for åbningstiden).

Nedenfor finder du oplysninger om almindelige og tekniske bestemmelser, gældende priser, samt tilslutningsaftale. Bemærk, at der er flere forskellige fjernvarmeværker, der leverer fjernvarme i kommunen. Nedenstående gælder således kun for AK Fjernvarme. For oplysninger om priser, bestemmelser m.v. for andre værker henvises til disse.