Allerød Kommune ejer nedenstående to varmeværker, som driftes af Norfors:

Engholm Varmeværk, Rådhusvej 3, Allerød
Lillerød Øst Varmeværk, Solvang 27, Allerød

Den daglige drift, regninger og vagtberedskabet forestås af Norfors I/S, hvorfor du skal henvende sig til dem ved akutte problemer, f.eks. ved rørbrud eller svigtende varmeforsyning.

Kontaktes Norfors direkte på tlf. 45 16 05 60.

Nedenfor finder du oplysninger om almindelige og tekniske bestemmelser, gældende priser, samt tilslutningsaftale. Bemærk, at der er flere forskellige fjernvarmeværker, der leverer fjernvarme i kommunen. Nedenstående gælder således kun for AK Fjernvarme. For oplysninger om priser, bestemmelser m.v. for andre værker henvises til disse.

Priser 2018 - AK Fjernvarme

Tilslutningsaftale

Almindelige bestemmelser

Tekniske bestemmelser

Klagevejledning