Allerød Kommune ejer:

Engholm Varmeværk, Rådhusvej 3, Allerød
Lillerød Øst Varmeværk, Solvang 27, Allerød

Den daglige drift og vagtberedskabet forestås af Nordfors I/S www.norfors.dk 

Ved akutte problemer, f.eks. ved rørbrud eller svigtende varmeforsyning, kontaktes Norfors direkte på tlf. 45 16 05 60.