Allerød Kommune har aftale med skorstensfejermester Frank Kallehave om skorstensfejning på ejendomme i kommunen.

Du skal henvende dig direkte til skorstensfejermesteren vedrørende skorstensfejning. Ejeren af ejendommen afregner direkte med skorstensfejeren. 

Hvis du vælger at finde en skorstensfejer selv, skal du oplyse navn og adresse på den nye skorstensfejer til Allerød Kommune.