Indhold

Vi har et stort antal frivillige foreninger, som er med til at gøre det attraktivt at leve og bo i Allerød.

På Aktiv Allerød kan du få et overblik over frivillige foreninger og aktiviteter, du kan læse om tilskudsmuligheder og lån af lokaler og finde vejledning til at oprette en forening.

frivillighed.dk kan du finde god information om at starte en ny forening, hvis du har specifikke spørgsmål herudover, modtager Idræt & Folkeoplysning gerne en mail.

Når I har afholdt den stiftende generalforsamling , udfyldes "Ansøgning til ny forening". Ansøgningen samt referat fra den stiftende generalforsamling sendes til Idræt & Folkeoplysning.

Herunder kan du få overblik over de forskellige tilskud du kan søge til forenings- og folkeoplysende arbejde i Allerød Kommune.

Tilskud Målgruppe Materialer

Frist

Aktivitetstilskud Tilskud til børn og unge under 25 år Retningslinjer for aktivitetstilskud 15. marts i tilskudsåret
Lokaletilskud Tilskud til børn og unge under 25 år Retningslinjer for lokaletilskud 15. marts i tilskudsåret
Tilskud til undervisning Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne Retningslinjer for tilskud til undervisning af voksne 1. maj i tilskudsåret
Lokaletilskud Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne Retningslinjer for lokaletilskud til aftenskoler

Ansøgning skal ske på e-mail til Idræt & Folkeoplysning
Løbende

Allerød Kommune har en række lokaler du som forening og privat kan gøre brug af.

Foreninger kan booke alle lokaler, private kan leje Kirkehavegård og Salen Klatretræet.

Lokalerne bookes gennem Aktiv Allerød:

  • Som forening benytter du dit foreningslogin.
  • Som privat opretter du dig som bruger i systemet.

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du søge brandvæsenet om godkendelse til midlertidig overnatning.

Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der:

  • Er frivilligt og ikke-lønnet.
  • Er til gavn for andre end én selv og ens familie.
  • Er formelt organiseret

Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Du kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde der har fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

Ansøgningsfrist og procedure for næste ansøgningrunde offentliggøres i januar 2018.

Den fælleskommunale pulje
Hvis det arbejde du vil søge støtte til ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner, kan du søge den fælleskommunale pulje.
 
Ansøgningsfrist og procedure for næste ansøgningsrunde offentliggøres i marts 2018.

På Allerød Kommunes veje og stier kan du afholde arrangementer, som er åbne for offentligheden. Du søger tilladelse til arrangementet her.

På kommunale arealer kan du afholde marked eller opsætte cirkustelt. Du søger tilladelse til at bruge vores arealer ved at skrive til os på e-mail til teknikogdrift@alleroed.dk.

Find forening og aktivitet

Find aftenskolekursus

Find job som frivillig

Politikker og strategier