Indhold

Friluftsguiden kan du via et kort få overblik over gode vandre-, cykel- og motionsruter i Allerød Kommune. Du kan også få overblik over fortidsminder, hundeskove, shelters og meget andet.

Du kan se vandreruter i hele kommunen eller en enkelt rute, som f.eks. vandreruterne på Kløverstierne i Lillerød og Lynge.

Kløverstierne har ét centralt placeret udgangspunkt, hvorfra  fire ruter udspringer. Ruterne har forskellige længder på eksempelvis 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km - så der findes en tur, der passer til alle

Det fredelige danmarkskort kan du læse om de fredede områder, vi fører tilsyn med, samt hvilket dyreliv der er værd at opleve.

Karlenes Badested er et lille badested i den vestlige ende af Buresø, som du kan gå til fra Jørlunde Overdrev, og som Allerød Kommune fører tilsyn med. 

Vi udtager 10 prøver af badevandet inden og i løbet af badesæsonen fra maj til august. 

Ved Karlenes Badested er badevandskvaliteten "udmærket", som er den bedste badevandskvalitet ud af fire mulige kvaliteter: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Kommunen skilter tydeligt ved badestedet hvis badning frarådes.

Resultaterne af analyser fra 2019 opdateres løbende herunder:
(Se mere nedenfor under "Badevandskvalitet og -profil")

Dato

  23/5

  5/6

  17/6

  24/6

  8/7

  15/7

  22/7  

  7/8

  19/8

 26/8

E. coli

(Antal pr. 100 ml)

 10

20

 20

 < 10

< 10

< 10

20

<10

<10

20

Enterokokker

(Antal pr. 100 ml)

 6

 70

 2

 2

6

4

3

1

<1

12

Temperatur

 14

 16,2 

  19,5

 18,2

16,3

18,8

19,9

19,6

18,5

21,1

Algeopblomstring

 0

 0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

 

Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august efter flere dage med varmt og stille vejr. I store mængder kan algerne producere så meget gift, at det er et sundhedsproblem for dyr og mennesker.

Når blågrønalgerne optræder i store mængder, vil de som regel ligne en film af maling på vandoverfladen – eller et lagt af meget fint andemad. De kan også forekomme jævnt fordelt i vandet og gøre, at vandet bliver uklart. Endelig kan de klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum.

Allerød Kommune opfordrer badende til selv at holde øje og lade være med at bade, hvis vandet er meget grønt af alger.

Hold øje og følg disse baderåd

  • Hold øje med skilte, der fraråder badning.
  • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Lad ikke hunde drikke af algefyldt vand.
  • Børn og allergiske personer skal være ekstra forsigtige med at bade, når der er blågrønalger i vandet.

Hvis kommunen vurderer, at der er så mange blågrønalger, at badning kan være sundhedsskadeligt, opsættes et skilt ved Karlenes Badested, om at badning frarådes.

I Buresø ved Karlenes Badested er badevandskvaliteten udmærket. Det er den bedste badevandskvalitet ud af fire mulige kvaliteter: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Udmærket kvalitet opnås, når der de sidste fire år højst har været 1 ud af 20 prøver, hvor der er mere end 500 E. coli bakterier i en 100 ml prøve, og højst 1 ud af 20 prøver, hvor der er mere end 200 Enterokokker bakterier i en 100 ml prøve. 

Kommunen opsætter skilte om, at badning frarådes, hvis en enkelt måling viser, at der er mere 800 Enterokokker eller 2000 E. coli i en 100 ml prøve . 

Badevandsprofil

Badning foregår på eget ansvar.

Der er hverken livreddere eller redningsudstyr ved Karlenes Badested. I den østlige ende af Buresø findes Buresøbadet, som er et større badested, hvor der i badesæsonen udlægges en badebro, og hvor der er en redningspost.

Læs mere i Badevandsprofilen for Karlenes Badested.