Du har nu mulighed for at søge om at blive lægdommer -  dvs. domsmand eller nævning - ved byretten og landsretten.

Ansøgninger skal sendes inden den 7. februar 2019 via ansøgningsskemaet nedenfor.

På baggrund af grundlisterne fra kommunerne udpeger Østre Landsret nævninge og domsmænd for landsretten og for hver byret. Det sker ved lodtrækning.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der kræves og om processen.

Alle danske statsborgere med valgret til folketinget kan blive domsmænd og nævninge. Der er ingen særlige krav til faglighed, arbejde eller uddannelse.

Man kan dog ikke blive domsmand eller nævning, hvis man:

  • er straffet for alvorlige lovovertrædelser
  • af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage opgaven
  • fylder 80 år inden udgangen af den 4-årige periode, som udpegningen gælder for (dvs. man skal være født efter den 31. december 1943)
  • er minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • er ansat ved ministeriers departementer eller i en chefstilling i statslige myndigheder, der hører departementer
  • er ansat ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • er præst ved folkekirken eller andre trossamfund.

Indsend din ansøgning, inden den 7. februar 2019 ​via linket i den grønne boks nedenfor.

Blandt ansøgerne udpeger grundlisteudvalget de 85 personer, der skal indgå på Allerød Kommunes grundliste.

Ved udpegningen skal grundlisteudvalget sikre, at grundlisten så vidt muligt udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Det gælder både i forhold til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig status.

I starten af april 2019 vil du få svar på om du er optaget på grundlisten.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Allerød Kommune:

Bente Hansen: beha@alleroed.dk 
Janne Møller-Pedersen: jamp@alleroed.dk 

Se her, hvem der er medlemmer af grundlisteudvalget

Hvis du er domsmand eller nævning i den nuværende periode (2016 – 2019) skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte i perioden 2020 – 2023.

Ansøg via linket i den grønne boks nedenfor.

Grundlisteudvalget skal i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.) blive behandlet og videregivet til Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten.

Østre Landsret indhenter en udtalelse i Kriminalregistret. For at blive optaget som nævning eller domsmand skal man være uberygtet og landsretten vurderer konkret, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.

Når du udfylder din ansøgning, bliver du bedt om at give samtykke hertil.

Vi passer på dine data - læs her: Allerød Kommune - databeskyttelse

 

Klik her for at ansøge

Læs mere om lægdommernes opgaver, aflønning, tidsforbrug mv.