Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du videregive oplysninger til Allerød Kommune. Du kan vælge at være anonym i din anmeldelse.

Allerød Kommune gør en stor indsats for at forhindre snyd med sociale ydelser. Det er vigtigt at hindre misbrug af sociale ydelser, da det tager penge fra de borgere, som har behov for dem. Penge til velfærd kommer i sidste ende fra den samme kasse. 

Det er Allerød Kommunes ansvar, at ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag.

Hvad er socialt bedrageri?

Socialt bedrageri er, når borgere snyder med kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge, børnefamilieydelser, boligstøtte, børnetilskud, førtidspension mv. En kendt metode der afprøves til socialt bedrageri er, at man oplyser at bo et andet sted, end hvor man reelt bor og opholder sig - og så på det falske grundlag ansøger om at få sociale ydelser.

En anden fremgangsmåde er ”dobbeltforsørgelse”, hvor en borger arbejder sort og samtidig modtager forsørgelsesydelser fra kommunen eller Udbetaling Danmark.