Hvis du er pensioneret har du muligheder for at søge økonomiske tillæg og tilskud til for eksempel lægebehandlinger, medicin og andet.

Tryk på den grønne boks ovenfor og læs fra borger.dk om helbredstillæg og andre tillæg du kan søge.

NB! Allerød Kommune har særlige prisaftaler og bestemmelser for helbredstillæg til briller og kontaktlinser, som fremgår nedenfor:

Prisaftale med Louis Nielsen

Allerød Kommune har indgået prisaftale med leverandører Louis Nielsen A/S. Derfor vil dit tilskud blive beregnet af den pris, der er indgået aftale om. Hvis du vælger en behandler eller ydelse, som er dyrere end den prisaftale, kommunen har indgået, skal du selv betale den ekstra udgift.

Hvad kan du få støtte til?

Standardbriller

Der kan ydes helbredstillæg til dækning af udgiften til en standardbrille (stel og glas). Der ydes tillæg til permanente briller - dvs. briller, som man skal bære hele tiden - der afhjælper nærsynethed  eller langsynethed (herunder bygningsfejl), eventuelt med indbygget læsebrille, men ikke til briller med glidende overgang (progressive glas) eller kontaktlinser.

Læsebriller

Almindelige læsebriller er ikke omfattet, da de kan erhverves meget billigt uden en optikers mellemkomst. Dog vil der kunne ydes tillæg til læsebriller, hvis synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller derover, og/eller læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.
Udgifter til eventuel overflade- eller refleksbehandling m.v. indgår ikke i den tilskudsberettigede udgift.

Kontaktlinser
Hvis en pensionist ønsker kontaktlinser i stedet for briller, skal tilskuddet beregnes i forhold til en standardbrille af tilsvarende styrke. Hvis en pensionist ønsker briller med glidende overgang, skal tilskuddet beregnes i forhold til en standardbrille med indbygget læsebrille.