Indhold

Aflastning eller hjælp til hverdagen kan komme i flere forskellige former, alt efter hvilken situation du står i. Læs om de forskellige muligheder herunder, for at blive klogere på, hvilken form for aflastning du eventuelt kan søge hjælp til.

Hvis du mener, at du har behov for hjælp til at passe en pårørende,skal du henvende dig til Visitationen. En visitator vurderer, om du har ret til afløsning eller aflastning.

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Der kan være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden.

Aflastning kan være et par timer om ugen, hvor du kan forlade hjemmet, et dag-tilbud i Aktiviteten én eller flere dage om ugen eller en uges midlertidigt ophold på et plejecenter.

Hvis du ikke kan plejes i dit hjem, kan kommunen tilbyde et midlertidig ophold. Formålet med opholdet kan være at vurderer din funktionsevne og dit fremtidige plejebehov, eller at sikre dig pleje og tryghed, som aflastning for dine pårørende.

Under opholdet vurderes om du har behov for genoptræning og rehabilitering.

Midlertidige pladser er lokaliseret på Engholm Plejecenter, og det er Visitationen, der visiterer til pladserne.