Billede

En hovedret koster 52,00 kr.

En biret koster 13,00 kr.

Smørrebrød/franskbrød med ost koster, pr. stk. 13,00 kr.

Læs om de to ordninger du kan vælge mellem under "MAD til hver DAG" og "Det danske madhus".

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • Midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Allerød Kommune skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation, du skal derfor kontakt visitationen, hvis du ønsker en madordning.

MAD til hver DAG

Det Danske Madhus