En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig pleje.

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som er eller kunne have været årsag til skade.

Allerød Kommunes sundhedspersonale har pligt til at indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med:

  • Sektorovergange (f.eks. når det sundhedsfaglige ansvar skifter fra hospital til kommune).
  • Ved anvendelse af medicinsk udstyr.
  • Infektioner der opstår som følge af utilsigtede hændelser.
     

Rapporteringspligten gælder, uanset om de har haft konsekvenser for patienten.

Herunder kan du som patient eller pårørende selv rapportere en utilsigtet hændelse. Når du rapporterer en utilsigtet hændelse bliver den gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.

Rapportér en utilsigtet hændelse