Indhold

Formålet med praktisk hjælp er at:

  • Bidrage til renholdelse af boligen i samarbejde med dig
  • Hygiejnen i din bolig er sundhedsmæssig forsvarlig
  • Du bevarer din livskvalitet og værdighed
  • Lette din daglige tilværelse
  • Fremme din mulighed for at klare dig selv

Se vores kvalitetsstandarder