Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug, kan du kontakte kommunens socialkoordinatorer på tlf. 48 10 01 37.

  • Misbrugsbehandling kan være anonymt
  • Misbrugsbehandling er gratis for dig


Hos kommunens socialkoordinatorer kan du få information om mulighederne for støtte og behandling for misbrug. Du kan også få hjælp til at identificere behovet for omsorg, støtte og service, og til at sikre, at du eller din pårørende tilbydes og modtager den relevante støtte.

Socialkoordinatorerne henviser dig til relevant behandling, og er bindeled til øvrige instanser, som du kan få brug for, og som eventuelt skal inddrages i forløbet, så du sikres den omsorg, støtte og service, du har ret til.

I vores kvalitetsstandard kan du blandt andet læse mere om hvilke misbrugsbehandlingstilbud Allerød Kommune har samarbejdsaftaler med og om muligheden for at modtage anonym behandling.

Se kvalitetsstandarden på området