billede

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år og er gratis.

I Allerød Kommune foregår børne-og ungdomstandplejen på kommunes egen klinik.

Vi er specialister i forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge.

Første besøg i Tandplejen

Regelmæssig tandpleje starter, når barnet er omkring 1½ år, hvor I indkaldes til besøg på tandklinikken. 

Kontakt selv Tandplejen, hvis I har brug for at besøge os tidligere, f.eks. ved tanduheld.

Skolebørn 6-15 årige

Alle børn bliver indkaldt, når det er tid til undersøgelse. Indkaldelse foregår elektronisk, via forældrenes e-boks.

Unge 16-17 årige

Børn over 15 år får besked om indkaldelse til Tandlægen i deres egen e-boks, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig NemSMS, der påminder om aftaler hos Tandplejen.

Forældre får stadig indkaldelser på deres børns vegne, selvom barnet har egen E-boks.

Unge kan gratis vælge tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du aftale det med Tandplejen. 

Læs mere i kapitel 1 her: Tandplejebekendtgørelsen.

Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen.

Er der væsentlige afvigelser i tandstillingen undersøger specialtandlægen om der er behov for tandregulering.

De børn, der vurderes at have behov for tandregulering, vil blive indkaldt på Tandreguleringsklinikken til en samtale og evt. behandling.

Indkaldelsen vil ske på det rette tidspunkt i forhold til kæbernes og tandsættets modenhed.

Læs mere i kapitel 1 her: Tandplejebekendtgørelsen.

Ældre der af fysiske årsager ikke kan benytte almindelig tandplejeordning, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen.

Ordningen gælder først og fremmest beboere på Allerød plejecentre, men hjemmeboende kan også tilmeldes Omsorgstandplejen.

Du skal kontakte Visitationen på Allerød Rådhus for at få mulighed for at benytte dette specialtilbud.

Er du pårørende til en borger, eller selv beboer, på et plejecenter, skal du kontakte plejecentret.

Det koster 520 kr. årligt at benytte Omsorgstandplejen. Prisen reguleres årligt.

Læs mere i kapitel 2 i Tandplejebekendtgørelsen og i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af egenbetalingen i Omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

Hvis du eller en pårørende ønsker at benytte dette specialtilbud, skal du kontakte Visitationen på rådhuset. Hvis du bor på plejecenter, skal du kontakte plejecentret.

Den maksimale egenbetaling er 1.935 kr. årligt. Prisen reguleres årligt.

Læs mere i kapitel 3 i Tandplejebekendtgørelsen og i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af egenbetalingen i Omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.

Hvis du ønsker at dit barn skal gå hos en privat praktiserende tandlæge, skal du selv udmelde dit barn af den kommunale tandpleje. Du kan ikke vælge tandpleje i en anden kommune.

Kontakt venligst tandplejen på tlf. 48 12 62 00 eller mail til: tandplejen@alleroed.dk for at melde dit barn ud.

Undersøgelse og behandling af børn og unge (16-17 årige), kan kun ske ved skriftlig aftale mellem praktiserende tandlæge og Allerød Kommunes Tandpleje.

Ydelser omfattet af Overenskomsten for børnetandpleje må udføres uden forhåndsgodkendelse. Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten, må først sættes i gang efter godkendelse fra Tandplejen.

Tandplejen skal ikke forhåndsgodkende til behandlinger med flerfladet plast i permanente kindtænder, hvis prisen er under:

Præmolar:
Enkeltkombineret præmolar/2 flader: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret præmolar/3 flader: 1.155,00 kr.
Molar:
Enkeltkombineret molar: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret molar: 1.380,00 kr.

 

Generelle åbningstider 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

8-15

7:30-17

8-15

7:30-17

8-14

Lukket

Lukket

 

Tandreguleringens åbningstider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

8-12

8-15

8-17

8-15

8-14

Lukket

Lukket

Akut tandskade udenfor åbningstiden

Førstehjælp til tandskader