Tak, Allerød Kommune har modtaget din indberetning af oppumpede vandmængder.