Når du ikke længere anvender din olietank, skal den tages ud af brug og sløjfes.

Ved sløjfning af en olietank skal tanken tømmes for olie. Herefter skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes af, så der ikke kan fyldes olie på igen. Du kan også vælge at fjerne eller grave tanken op.

Det anbefales at grave tanken op, da forsikringen dækker i op til 6 måneder efter, at du er holdt op med at bruge tanken.

Når arbejdet er udført, skal du afmelde olietanken senest fire uger efter. Når du anmelder sløjfningen af tanken, skal du oplyse, hvordan tanken er blevet sløjfet.

Det er ejeren eller brugerens ansvar at afmelde tanken.

Er din olietank for gammel?

Anmeld olietank

Sløjfning af olietank