Hastighedsdæmpning flere steder i kommunen

For at forbedre trafiksikkerheden en række steder i kommunen, bliver der etableret bump følgende steder:

  • Møllemosevej og Sportsvej: Her etableres 40 km zone og bump.

  • Vejrmøllevej: Her etableres bump ved krydset Kirkebakkegårdsvej/Vejrmøllevej.

  • Lyngevej (i Lillerød): Her etableres bump og fartviser.

  • Røglevej (I Lillerød): Her udvides anbefalet 40 km zone, og der etableres 3 ekstra bump.

  • Knud Rasmussensvej: midlertidige bump udskiftes til asfaltbump.

  • Søparken (østlig del): Her etableres et bump før Lyngevej.

  • Kollerød Bygade: Her etableres anbefalet 30 km zone og to bump ved sving ved Brotræet.

  • Kollerød Bygade/Flintholmvej: Her etableres bump ved indkørsel til Kollerød By.

  • Gladgårdsvænge: Her etableres anbefalet 40 km zone og bump.

Bumpene forventes etableret i uge 28-29.

Onsdag den 21. november udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger i rundkørslens indfarter.

Trafikken omlægges i perioder ad Gl. Lyngevej og vi anmoder i den forbindelse om forståelse for de gener omkørslen nødvendigvis vil medføre.

Efterfølgende hæves rundkørslens overkørbare midter-areal.

Ombygningen fortages for at sænke trafikanternes hastighed  gennem rundkørslen aht. til blandt andet de mange cyklende gymnasieelever.

I juli startes op på arbejdet med trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej. Der etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej, hvilket vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herudover etableres der pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset.

På Enghavevej og på Rønnealle (fra Frederiksborgvej til Kirkevænget) etableres '2 minus 1' vej. 2 minus 1 vej betyder, at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Du kan se her, hvordan man kører på en 2 minus 1 vej: http://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

Belægningen på Enghavevej er i øjeblikket noget ujævn. Her lægges nyt slidlag til næste år.

Anlægsperiode juli-september 2018

 

Allerød Kommune er startet op på en omfattende energioptimering af kommunens vejbelysning. I år udskiftes 1200 vejbelysningsarmaturer ud af de ca. 8000 gadelygter, som kommunen drifter.

I første omgang tages de armaturer, som giver den største energibesparelse. Der er startet op i Lynge, og hernæst følger Blovstrød og Lillerød. Arbejdet forventes udført ultimo september 2018.

Har du spørgsmål til moderniseringen af vejbelysningen, kan du skrive til Teknikogdrift@alleroed.dk.

 

I perioden ultimo august-november anlægges ny cykelsti på Kirkeltevej fra nr. 18, hvor den eksisterende sti ender, til Frederiksborgvej.

Stien anlægges som dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af vejen.

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, gennemfører kommunen et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

Krydset mellem Søparken og Lyngevej er belastet af uheld og oversigten er dårlig. Lukningen etableres fra starten af juli og et halvt år frem. Hvis effekten er god, vil man overveje at gøre denne løsning permanent. Til- og frakørsel vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Der vil endvidere blive etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der kommer nu bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der bliver opsat en fartviser ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Forsøget med lukning af Søparken evalueres i december, og herefter tages stilling til om lukningen skal gøres permanent.