I Allerød Kommune har vi en lang række selvbetjeningsløsninger, der skal gøre det nemmere for dig, at betjene affaldsordningerne for din virksomhed.

Er dit affald ikke hentet?

Køb materiel og særtømning

Tilmeld og afmeld en ordning

Søg fritagelse for grundgebyr

Anmeld byggeaffald

Køb adgang til genbrugspladsen

Anmeld farligt affald

Søg fritagelse for farligt affaldsordningen

Kontakt Norfors