I Allerød Kommune har vi en lang række selvbetjeningsløsninger, der skal gøre det nemmere for dig, at betjene affaldsordningerne for din virksomhed.

Regulativ for erhvervsaffald

Erhvervsaffaldsgebyrer

Bestil materiel

Kontakt Norfos

Skift ordning

Køb adgang til genbrugspladsen

Anmeld farligt affald

Søg tilladelse til ikke-kommunal affaldsordning

Søg fritagelse for grundgebyr

Anmeld byggeaffald