Allerød Kommune samarbejder med almennyttige boligselskaber omkring tilbud af lejerboliger i kommunen.

Allerød Kommune holder et årligt møde med de almene boligorganisationer drøftes samarbejde, boligorganisationens virksomhed og udvikling i de forskellige boligområder.

Referater af dialogmøder

Lillerød boligforening

Boligselskabet Nordsjælland

Lejerbo boligselskab

Dansk almennyttigt boligselskab