Nedenstående aktiviteter skal anmeldes:

  • Bygge- og anlægsmaterialer
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Frist for anmeldelse
Midlertidige aktiviteter skal anmeldes til Allerød Kommune senest 14 dage inden arbejdet ønskes påbegyndt.

Sådan gør du:

  • Klik på den grønne boks, nedenfor
  • Gem og udfyld anmeldeskema
  • Send til naturogmiljoe@alleroed.dk - eller Allerød Kommune, Natur & Miljø, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

Anmeldelsen fritager ikke bygherren (eller den ansvarlige) for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.