Nedenstående aktiviteter skal anmeldes:

  • Bygge- og anlægsmaterialer
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

 

Midlertidige aktiviteter skal anmeldes til Allerød Kommune senest 14 dage inden arbejdet ønskes påbegyndt.​ Udfyldt anmeldeskema sendes til naturogmiljø@alleroed.dk eller Allerød Kommune, Natur & Miljø, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

Du finder anmeldelsesskemaet i den grønne boks, nedenfor.

Anmeldelsen fritager ikke bygherren (eller den ansvarlige) for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Anmeldelsesskema til midlertidig aktivitet