Støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter skal typisk anmeldes til Kommunen som midlertidig aktivitet. Find retningsliner og anmeldesesskema i menuen til venstre.

Af hensyn til de omkringboende skal aktiviteterne udføres inden for normal arbejdstid, mandag til fredag kl. 7-18​. Uden for disse  tidsrum må der ikke foretages støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter, som hamren, banken, brug af trykluftværktøjer, vinkelsliber, aflæsning og pålæsning af stenmaterialer og lignende.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder, og ved indretningen af byggepladsen, skal der også tages hensyn til omgivelserne, så disse bliver generet mindst muligt med støv, støj og vibrationer.

Natur og Miljøafdelingen kan på grundlag af miljøbeskyttelsesloven give påbud om begrænsning af støv, støj og vibrationer eller nedlægge forbud imod aktiviteten.