Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af Unicon A/S og et regnvandsbassin i Farremosen 

Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at offentliggøre alle udkast til afgørelser, samt de mange dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på. 

Nederst på siden finder du i de grønne bokse:

  • Myndighedsafgørelserne
  • Oversigter med link til den sagsbehandling, afgørelserne bygger på

Dokumenterne knytter sig henholdsvis til myndighedsbehandling af:

  • Ansøgninger fra Unicon A/S og
  • Ansøgning i forbindelse med etablering af regnvandsbassin.

Unicon A/S

Regnvandsbassin