Indhold

Hvert efterår afholder Allerød Kommune et temamøde for lokale håndværksvirksomheder, samt andre interesserede.

Her får du blandt andet indblik i de for branchen relevante udbuds- og indkøbsplaner, og hvad der lægges vægt på i leverandørsamarbejdet.

Du får mulighed for at skabe nye kontakter i branchen og styrke dine relationer på tværs af erhvervsliv, erhvervsfremme og kommune.

 

Program for Temamøde for Håndværksvirksomheder 2018

Modtag invitationer og erhvervsnyt