Indhold

Hvert år i november afholder Allerød Kommune et temamøde for lokale håndværksvirksomheder, samt andre interesserede.

Her får du blandt andet indblik i de for branchen relevante udbuds- og indkøbsplaner, og hvad der lægges vægt på i leverandørsamarbejdet.

Du får mulighed for at skabe nye kontakter i branchen og styrke dine relationer på tværs af erhvervsliv, erhvervsfremme og kommune.

Næste temamøde afholdes den 4. december 2018, kl. 15.30-18.00.

Se invitation og program for Temamøde for Håndværksvirksomheder 2017

Modtag invitationer og erhvervsnyt