Indhold

Hvert år i november afholder Allerød Kommune et temamøde for lokale håndværksvirksomheder, samt andre interesserede.

Her får du blandt andet indblik i de for branchen relevante udbuds- og indkøbsplaner, og hvad der lægges vægt på i leverandørsamarbejdet.

Du får mulighed for at skabe nye kontakter i branchen og styrke dine relationer på tværs af erhvervsliv, erhvervsfremme og kommune.

Næste temamøde afholdes den 30. november 2017, kl. 15.00-18.00. Sæt kryds i kalenderen - og skriv dig op herunder for at få sendt information.

Modtag invitationer og erhvervsnyt