Indhold

I samarbejde med erhvervslivet afholder Allerød Kommune årligt et vækstmøde, der er rammesat omkring aktuelle væksttemaer.

Møderne foregår på skift hos lokale virksomheder og afholdes primo juni. Formålet er blandt andet at understøtte den tætte dialog og styrke relationerne mellem erhvervsledere, Allerød Kommune og erhvervsfremmeaktører.

Næste vækstmøde afholdes den 6. juni 2018, kl. 15.00-18.00. Sæt kryds i kalenderen og skriv dig op herunder for at få sendt information.

Modtag invitationer og erhvervsnyt