Indhold

I samarbejde med erhvervslivet afholder Allerød Kommune årligt et vækstmøde, der er rammesat omkring aktuelle væksttemaer.

Møderne foregår på skift hos lokale virksomheder og afholdes primo juni. Vækstmøder er primært målrettet lokale erhvervs- og industrivirksomheder samt underleverandører.

Formålet er at understøtte den tætte dialog og styrke relationerne mellem erhvervsledere, Allerød Kommune og erhvervsfremmeaktører.

Du finder programmet for Vækstmøde 2018 nedenfor. Deltagelse er gratis. Tilmelding til mesn@alleroed.dk

Vækstmøde 2018 "Allerød i Udvikling"
- hvad skal kendetegne Allerøds erhvervsliv og erhvervsområderne?
6. juni, kl. 14.30 – 17.15
med netværk frem til kl. ca. 18.00
hos
Burmeister & Wain, Scandinavian Contractors (BWSC)
Gydevang 35, 3450 Allerød

Program for Vækstmøde 2018

Modtag invitationer og erhvervsnyt