Allerød Kommune udbyder et areal på 20.400 m2 til opførelse af cirka 30-35 boliger

Arealet er beliggende i Allerød Kommune som ligger centralt i Nordsjælland med gode forbindelser til Hillerød, Hørsholm, Holte og Farum. Boligerne skal fremstå moderne og bæredygtige i form af et antal rækkehuse på ca. 85 m2 og op med henblik på at få en varieret beboersammensætning. Boligerne kan opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Det samlede boligareal kan udgøre maksimalt 4.000 etagemeter – hvortil kommer sekundære bygninger som garage, carporte, cykel- og andre skure, affaldsbygninger, legehuse, fælles faciliteter og lignende.

Udbudsbrev Baunesvinget

Bilag 1: Servitutredegørelse

Bilag 2: Tingbogsattest

Bilag 3: Miljøteknisk rapport

Bilag 3: Geoteknisk rapport

Bilag 4: Udstykningsrids

Bilag 5: Kortbilag nivellement

Bilag 6: Kortbilag vejadgang

Bilag 7: Støjkortlægning

Bilag 8: Arkæologisk forundersøgelse

Bilag 9: Ledningsanlæg på ejendommen

Bilag 10: Tilbudsblanket