Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til Allerød Kommune, skal du sende din faktura elektronisk. Via NemHandel kan alle virksomheder, sende fakturaer elektronisk.

Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel, som passer til den enkelte virksomheds behov:

  • Som fuldstændig indbygget funktionalitet i et økonomisystem.
  • Ved hjælp af kombinationen af et økonomisystem og det gratis NemHandel-program.
  • Ved hjælp af NemHandel fakturablanketten på Virk.dk.

Send faktura til Allerød Kommune via Nemhandelblanketten på Virk.dk.