1. april 2020 - endnu en kompensationsordning åben for ansøgning:
Selvstændige og små virksomheder kan nu søge om kompensation for tabt omsætning. Hvis der er kø på Virksomhedsguiden.dk, kan du orientere dig i dette dokument, hvor vi har downloadet informationen
. Klik her

Virksomhedsguiden.dk 

Virksomhedsguiden er stedet hvor al information til virksomheder fra myndigheder er samlet. Også tiltag omkring COVID-19 hjælpepakker m.m. https://virksomhedsguiden.dk

Erhvervshuset hjælper gratis

Corona-hotline tlf: 4188 6667 og krisesparring. Se nedenfor og på ehhs.dk

Virksomhedsguiden.dk 

 • Information og vejledning fra myndigheder til virksomheder - også om corona-hjælpepakker m.m. 

Coronasmitte.dk

 • Information til alle i forbindelse med coronakrisen.

Erhvervshuset/Copenhagen Business Hub

 • Gratis hjælp og sparring til alle virksomheder. Også hvis din virksomhed er på vej i krise.

Alleroed.dk

 • Information til alle om nødberedskabet i Allerød Kommune

Brancheorganisationer

Der er også god information og vejledning at hente hos brancheorganisationerne. Du kan orientere dig på deres hjemmesider.

Disse kompensationsordninger er måske relevante for dig:

 • Udskyd afregningen af moms, AM-bidrag og A-skat (åben)
 • Få hjælp til tabt omsætning (åben)
 • Lønkompensation (åben for ansøgning)
 • Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere (åben)

Du ansøger på virksomhedsguiden.dk, hvor der ligger beskrivelse, vejledninger og spørgsmål/svar  om de forskellige elementer i regeringens hjælpepakker.

Da der kan være kø på virksomhedsguiden. Derfor har vi lagt vejledninger nederst på denne side for kompensation til selvstændige. 

NB! Erhvervshuset vejleder dig gratis om hjælpepakkerne og har lavet webinarer. Se her ehhs.dk

Brancheforeningerne yder også i vidt omfang bistand. Husk også at fx din revisor kan hjælpe dig med hvad du kan ansøge. Søg på kompensationsberegner, så kan du finde hjælp. 

Hjælpepakkerne kan ses i fuld beskrivelse på Erhvervsministeriets hjemmeside, hvor du også kan abonnere på nyhedsmail: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-omfattende-hjaelpepakke-til-dansk-oekonomi/

Erhvervshuset tilbyder webinarer om hjælpepakkerne. Der kommer løbende flere til:

 • 02 april, kl. 13-14: Corona-hjælpepakker
 • 06 april, kl. 13-14: 10 fokusomåder for din webshops fremtidige succes
 • 14.april, kl. 13-14: Kompensation til selvstændige -  hvordan?

Se alle webinarer og tilmeld dig her: https://ehhs.dk/events-corona-webinar/0/3

Slides fra webinar om Corona-hjælpepakker den 27. marts kan hentes her

Rådhusets døre er lukkede foreløbig til og med 13. april 2020.

Medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra og opretholder alle servicefunktioner.

Der er telefonisk omstilling på tlf. 4810 0100:

 • Mandag den 16. og 23. marts kl. 12.00-17.00
 • Torsdag den 19. og 26. marts kl. 12.00-17.00

Du kan som altid maile til kommunen via kommunen@alleroed.dk - eller direkte til afdelingsmail:

Der er naturligvis stor opmærksomhed på den situation som vores handels- og erhvervsliv står i.

Her er nogle af kommunens tiltag. Flere er til politisk behandling. Siden opdateres løbende:

Vi lægger fortsat vægt på at betjene erhvervslivet så hurtigt og effektivt som muligt. Vi er til rådighed over telefon, mail og skype.

Kommunen holder fortsat stort fokus på at løse sager hurtigt og står selvfølgelig fortsat til rådighed ift. spørgsmål og rådgivning, så fx. byggeprojekter understøttes.

Information om erhvervsfremme og hjælpepakker

Der er sendt breve gennem e-boks til kommunens virksomheder med information om kommunens beredskab og vejledning om erhvervsfremme, herunder hjælpepakker og sparring på forretningen.

Hvis du ikke har modtaget brev, er al information tilgængelig i denne nyhedssektion, som løbende opdateres.

Hurtigere betaling af leverandører

Allerød Kommune har i forvejen en kort forfaldsdato på betaling af regninger til leverandører i erhvervslivet. For at afbøde situationen og mindske risikoen for, at leverandører mangler likviditet tydeliggør kommunen nu over for virksomhederne muligheden for hurtigere at få betaling for deres ydelser.

Virksomhederne opfordres herudover til selv at sætte den betalingsfrist på, de ønsker.

Fremrykning af vedligeholdelses- og anlægsmidler

Er vedtaget. Konkrete muligheder behandles politisk behandling på kommende byrådsmøde.

Lette distribution af varer og leverancer til butikker

Allerød Kommune følger regeringens/ Miljøstyrelsens opfordring til at lette udbringning af varelevereverance i aftentimerne m.m..

Klik her og se opfordring fra miljøministeren til kommunerne.

Åbning af genbrugspladser

Alle kommunens genbrugspladser er åbne for virksomheder med abonnement og private. Se åbningstider og sikkerhedsforanstaltninger på Norfors hjemmeside

Corona hotline
Erhvervshusets Corona-hotline hjælper med sparring på din virksomheds specifikke udfordringer og kan også guide om de tiltag, der er kommet fra regeringen. https://ehhs.dk

 • Telefonnummeret er: 4188 6667

Krisehjælp
Erhvervshuset har udvidet og opgraderet early warning teamet. Der er nu fem rådgivere, som har rigtig solid erfaring i at arbejde med tal, cashflow mm – til alle virksomheder, som ønsker hjælp i denne situation.

Du finder dem her: https://ehhs.dk/ydelser-sparring-early-warning - informationsflyer kan downloades nederst på siden.

Gratis sparring til alle virksomheder
Erhvervshuset/Copenhagen Business Hub er en del af den kommunalt finansierede erhvervsfremme.

Eksperter indenfor forretningsudvikling og -drift sidder klar til at hjælpe med at styrke og udvikle din virksomhed. Ekspertisen er bred, f.eks.: strategi, forretningsudvikling, markedsføring, salg, eksport, produktion mm. Du finder dem her: https://ehhs.dk/

Hotlines modtager lige nu mange opkald. Størstedelen af de spørgsmål, de modtager i øjeblikket om hjælpepakker m.m., kan du finde svar på via Virksomhedsguiden.

Vi vil derfor opfordre til, at du prøver at finde svar her, inden du ringer til hotlinen.

Corona-hotlines og åbningstider:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/hotline-om-coronaviruscovid-19/2f97031b-d3cb-4a0b-9337-aba8203c183d/

Erhvervshusets Corona-hotline

Krisehjælp og sparring på økonomi/cashflow og din virksomheds specifikke udfordringer. Guider dig også til rette sted i forhold til regeringens tiltag. Se her: https://ehhs.dk/

Sundhedsstyrelsen står for sundhedsfaglige spørgsmål og sundhedsfaglig vejledning til virksomhederne.

Alt materiale, herunder også fra sundhedsstyrelsen, der angår virksomheder, bliver samlet på virksomhedsguiden.dk.

De danske myndigheder samler desunden alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side: Coronasmitte.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

For virksomheder, som har købt adgang til Norfors’ genbrugspladser, er der nu mulighed for at aflevere affald i nødvendigt omfang på alle genbrugspladser i Norfors’ oplandskommuner.

Åbningstiderne er ikke længere begrænsede, så der er åben som normalt.

Genbrugspladserne er desuden tirsdag den 31. marts 2020 åbnet op for private borgere, da KL har ændret anbefalingen på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det anbefales derfor, at genbrugspladserne åbner igen, dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.m. 

I praksis betyder det, at der ikke lukkes så mange ind af gangen, hvorfor der kan opleves kø og ventetid når man kommer til genbrugspladsen.

Flere oplysninger kan findes på Norfors’ hjemmeside: www.norfors.dk

Adgang kan købes her:

http://www.norfors.dk/da-DK/Erhverv/K%C3%B8b-adgang-til-genbrugsplads/Virksomheders-adgang-til-genbrugspladser.aspx

Reduceret bemanding og drift - frem til 29. marts 2020

 • Fjernvarmeafdelingen opretholder rådighedsvagt med de mest nødvendige driftsopgaver, så forsyningen sikres. Øvrige aktiviteter (som f.eks. kundebesøg og almindeligt vedligehold), der kan udskydes, bliver udskudt.
 • Administrationsbygningen lukkes af, så ekstern kontakt sker telefonisk og ikke ved personligt fremmøde.

Genbrugsgården
(Kun stort forbrændingsegnet affald fra erhverv)
Genbrugsgården er opretholder drift med reduceret bemanding indledningsvist i 14 dage med mindre udviklingen omkring COVID-19 tilsiger ændrede forholdsregler.

Usserødværket
Affaldsforbrændingsanlægget vil fortsat være i drift, men der vil være adgangsmæssige restriktioner i forhold til kontrolrum, kranbetjening og administrationen, herunder personale ved indvejning.

Følg med på Norfors.dk her: http://www.norfors.dk/da-DK/Norfors/COVID-19/Reduceret-bemanding-og-drift.aspx

Da der pt. er ekstraordinær stor efterspørgsel på dagligvarer, er der behov for, at dagligvarer kan komme ind til butikkerne hele døgnet.

Miljølovgivningen og færdselsloven kan i visse tilfælde udgøre en hindring for en hurtig og fleksibel varelevering. 

Allerød Kommune respekterer regeringens/Miljøstyrelsens opfordring til at fravige principperne for udbringning af varelevereverance i aftentimerne m.m..

Klik her og se opfordring fra miljøministeren til kommunerne.

Forlængelse af tiltag mod COVID-19 i Danmark

Regeringen har forlænget seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020, ligesom danskerne på det kraftigste opfodres til at holde sig hjemme i påsken.

Via linket nedenfor kan du downloade en pdf med regeringens seneste coronaindgreb - og se spørgsmål/svar.

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-tiltag-mod-spredning-af-coronavirus-covid-19

Senest opdateret 23/03 2020:

Hvilke erhverv er omfattet af lukning?

Forbuddet omfatter virksomhedstyper og situationer, der er nævnt i regeringens seneste tiltag mod coronavirus. For eksempel må tøjbutikker og andre udvalgsvareforretninger holde åbent, såfremt de ikke ligger i storcentre eller på anden vis er omfattet af forbuddet. Erhvervsdrivende skal leve op til særlige krav - se her

Forbuddet gælder (i overordnede træk):

 • Natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v. – lukning
 • Liberale erhverv med tæt (hud)kontakt til deres kunder – lukning (undtagelser: f.eks. behandling i eget hjem, statsautoriseret sundhedspersonale )
 • Indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v. – lukning (undtagelser: foreninger – dog gælder forsamlingsreglen)
 • Storcentre m.v. – lukning (undtagelser for dagligvareforretninger, apoteker o.l. med direkte adgangsforhold)

Fortolkninger publiceres løbende som spørgsmål/svar på coronasmitte.dk og virksomhedsguiden.dk