I Allerød Kommune skal alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, opleve en sammenhængende og effektiv indsats.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at koordinere vores tilbud godt – så du som borger slipper for at skulle fortælle din historie mange gange, eller at du bliver bedt om de samme oplysninger af de forskellige medarbejdere, du møder. Derfor arbejder vi målrettet med, i samarbejde med dig, at lave én samlet helhedsorienteret indsats. Vi kalder det Én borger - Én plan.

Målet med Én borger - Én plan er at sætte dig som borger i centrum, når der aftales handleplaner for at forbedre din trivsel og øge dine muligheder for at komme i job - hvis du står udenfor arbejdsmarkedet.

Hvis du som borger bliver en del af Én borger - Én plan, vil du få en plan-koordinator, som vil være din indgang til kommunen. Det vil være dig og din plankoordinator, der i fællesskab bestemmer, hvordan din samlede plan skal lægges.

Det er hverken paragraffer i lovgivning på tværs af myndigheder, eller evnen til at de forskellige afdelinger i kommunen samarbejder, der skal afgøre, hvilken hjælp du modtager som borger i Allerød Kommune.

Frikommunestatus betyder, at vi får mulighed for at søge om fritagelse fra statslige krav og regler. På den måde kan vi afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor, for at finde løsninger, der er bedre end i dag.

I Allerød Kommunes frikommunevedtægt står beskrevet, hvilke fritagelser og regelændringer Allerød Kommune benytter. Vedtægten opdateres løbende, som nye fritagelser og ændringer træder i kraft. 

Læs mere om frikommuner på Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du har kontakt med Allerød Kommune og har brug for en tværgående indsats, kan du være i målgruppen for Én borger - Én plan. 

Hvis du er i målgruppen, vil du høre mere om Én borger - Én plan fra din sagsbehandler.

I videoen nedenfor kan du høre Lene fortælle om sit forløb i Én borger - Én plan: