Forlængelse af tiltag mod COVID-19 i Danmark

Regeringen har forlænget seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020, ligesom danskerne på det kraftigste opfodres til at holde sig hjemme i påsken.

Find svar på sundhedsfaglige spørgsmål og følg med i myndighedernes tiltag og i smitteudviklingen her: Coronasmitte.dk.  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Senest opdateret: 01/4 2020

Se hvad der gælder for Allerød Kommune

Allerød Kommune følger udviklingen i Covid- 19 (coronavirus) tæt og har iværksat kommunens sundhedsberedskabsplan og nødberedskabet nedenfor.

For information in English: Please follow the latest news on a national level here: www.coronasmitte.dk.  

Vi arbejder fortsat - og i vidt omfang hjemmefra.
Ændrede services som følge af Covid-19 i afsnittene nedenfor.

Rådhusets telefontider

Der er telefonisk betjening og omstilling på: 4810 0100

 • Mandage ml. kl. 12.00-17.00
 • Torsdage ml. kl. 12.00-17.00

Se hotlines på særlige områder nederst

Andre muligheder for kontakt:

Borgerservice på Rådhuset

Vi betjener og vurderer efter aftale akutte behov, der kræver fremmøde.

 • Bestil tid på tlf. (4810 0100 – se telefontider ovenfor)

Digital selvbetjening

Digitale selvbetjeningsløsninger er åbne alle dage og 24 timer i døgnet.
Alle henvendelser, der kommer via selvbetjeningsløsninger betjenes.

Send mail

Mails med personfølsomme oplysninger skal sendes ved brug af digital post.
Brug fx borger.dk eller e-boks.

Afdelingspostkasser

Hotlines

 • Sundhedsplejen alle hverdage kl. 8.00-16.00
  Tlf. 2066 4835 Teamleder Janni Andersen
 • Familier med børn i specialtilbud: mandag, onsdag, fredag kl. 10.00-12.00
  Tlf. 4812 6270

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne.

Vi opfordrer alle borgere til at bakke op om de nødvendige initiativer, som myndighederne nu indfører for at beskytte de sårbare og syge i vores samfund. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvor det er muligt.

Husk at holde fysisk afstand.

Affaldsindsamling

 • Dagrenovation/restaffald – tømmes som normalt. Ekstra affald, se nedenfor.
 • Genanvendeligt affald (plast, papir, glas, metal og pap) – tømmes som planlagt, hvor der er stillet nye beholdere op og nye beholdere køres ud som planlagt. Ekstra affald, se nedenfor.
 • Genbrugspladsen – åbner 31. marts. Se nedenfor.
 • Storskrald – indsamlingen aflyst
 • Spildopmagerne (genbrugsting) – indsamling og salg på Gladgården aflyst

Ekstra affald? - Det kan du gøre:

Producerer I mere dagrenovation/restaffald fx madaffald, engangshandsker, bleer o.lign. end der kan være i jeres affaldsstativ fordi hele husstanden er hjemme?

NB! Dagrenovation/restaffald må ikke afleveres på genbrugspladsen, da det er uhygiejnisk.

Bestil enten en ekstra tømning - eller en EKSTRA sæk (papirsæk påtrykt ”EKSTRA”).

Ekstra tømning eller EKSTRA sæk bestilles via selvbetjeningslinket:  https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/webshop.aspx

 • En ekstra tømning koster 36 kr. pr. sæk.
 • En EKSTRA sæk koster 27 kr. pr. sæk. Man kan bestille flere sække samtidig, hvis man ønsker dette. De kan gemmes til en anden god gang.

En ekstra tømning kan bestilles fra dag til dag: 
En ekstra tømning kan enten være, at din sæk i stativet bliver tømt en ekstra gang uden for den normale tømmedag, eller du stiller en stor sort/klar plastsæk ved siden af dit stativ og plastsækken tages med, når din affaldssæk normalt bliver tømt. Men begge dele udføres kun, hvis du inden har bestilt en ekstra tømning.

En EKSTRA sæk skal bestilles senest dagen før skraldemanden normalt tømmer din affaldssæk
Skraldemanden afleverer en papirsæk, hvorpå der er trykt ”EKSTRA” på din adresse i forbindelse med tømningen.

Den fyldte EKSTRA sæk stilles ved siden af dit stativ senest kl. 06.00 samme dag, som din affaldssæk tømmes næste gang, hvor EKSTRA sækken så vil blive taget med af skraldemanden. Her behøver du ikke bestille ekstra tømning.

Har du allerede en EKSTRA sæk (papirsæk med trykt ”EKSTRA”) skal du ikke bestille tømning af denne, men kan bare stille den ud senest kl. 06.00 samme dag, som din affaldssæk normalt bliver tømt.

Husk i øvrigt – at pakke affaldet ind

Din skraldemand kan også blive syg. Så husk at pakke ALT dagrenovation/restaffald ind i poser, som er lukkede med knuder, så intet kan komme ud. Dette gælder ikke det genanvendelige affald (glas, metal, papir, plast og pap), hvis du har fået de nye beholdere.

Har du problemer med tømningen?

Så benyt selvbetjeningslinket her:

https://www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug/selvbetjening-mit-affald

City Container og kommunen følgre op hurtigst muligt via mail eller telefon, hvis dette er oplyst.

Genbrugspladserne er åbne

I praksis betyder det, at der ikke lukkes så mange ind af gangen, hvorfor der kan opleves kø og ventetid når man kommer til genbrugspladsen.

Norfors vil allerede nu anbefale, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning.

Følg med på Norfors hjemmeside her: http://www.norfors.dk/​

Allerød Kommune tilbyder nødpasning i skoler og dagtilbud (Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Det betyder, at der tilbydes nødpasning i følgende tilfælde:

 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Har du brug for nødpasning?

Såfremt du har brug for nødpasning af dit barn, skal du kontakte ledelsen på dit barns skole eller dagtilbud.

I perioden fra den 16. marts – 27. marts varetages nødpasningen i Allerød Kommune som nedenfor: 

Dagtilbud

 • Ravnsholtklyngen holder åbent for børn, der har brug for pasning
 • En enkelt dagplejer holder åbent

Skole og SFO

 • Lillevang Skole, Afdeling Skovvang holder åbent for børn, der har brug for pasning

Klub

 • Klub Skakten ved Lillevang Skole, Afdeling Skovvang holder åbent for børn, som har behov for at komme i klub

Sådan får du besked

Alle, der har indmeldt et behov for nødpasning af deres børn, vil få direkte besked om mødested i de enkelte forældres E-boks.

Beredskabet i sundhedsplejen skal sikre, at livsvigtige og uopsættelige opgaver, samt opgaver der er påkrævet for at undgå helbreds-/og eller varige mén, udføres i epidemiperioden.

Følgende opgaver er omfattet af nødberedskabet:

 • Alle familier med nyfødte bliver tilbudt hjemmebesøg for at sikre, at barnet får tilstrækkelig ernæring.
 • Ved vigende trivsel i nyfødthedsperioden og hos spædbørn mellem 1 – 3 måneder foretages vægtkontrol.
 • Alle øvrige hjemmebesøg omlægges, som udgangspunkt, til telefon-/skype rådgivning.

Kontakt

Sundhedsplejen kan kontaktes alle hverdage kl. 8.00 -16.00

Tlf. 20 66 48 35 Teamleder Janni Andersen
Tlf. 48 10 01 00 Administrationen

Kommunens bibioteker og musikskole lukkede og al aktivitet er aflyst 

Der er lukket for al selvtræning i FH-hallen, på Engholm og på Lyngehus indtil videre på grund af Covid-19 smitterisikoen.

Kommunens haller og idrætsfaciliteter er lukkede.

De fleste fritidsaktiviteter er aflyst fra klubbernes side. Kontakt dit fritidstilbud direkte, hvis du er i tvivl.

Velkomstmøde for nye borgere samt Åbent Rådhus den 18. april 2020 - aflyst. Arrangementet forventes afholdt i efteråret 2020 i stedet.

Andre møder og events som kommunen står for er i vidt omfang aflyste eller i gang med at blive udsat: Kontakt det ansvarlige fagområde

Allerød Kommune følger nøje myndighedernes anbefalinger for at bremse og begrænse udbredelsen af coronavirus i vores samfund. Da byrådets møder er offentligt tilgængelige er det besluttet at aflyse mødet, den 26. marts. 

I lyset af situationen tages der løbende stilling til muligheden for at afholde politiske møder. 

Mødedatoer og mødestatus kan ses her: https://www.alleroed.dk/politik/byraad-og-politiske-udvalg/politiske-moeder

Da der pt. er ekstraordinær stor efterspørgsel på dagligvarer, er der behov for, at dagligvarer kan komme ind til butikkerne hele døgnet.

Miljølovgivningen og færdselsloven kan i visse tilfælde udgøre en hindring for en hurtig og fleksibel varelevering. 

Allerød Kommune respekterer regeringens/Miljøstyrelsens opfordring til at fravige principperne for udbringning af varelevereverance i aftentimerne m.m..

Klik her og se opfordring fra miljøministeren til kommunerne.