Indhold

Uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU) er en erhvervsuddannelse, hvor du som færdiguddannet enten kan søge arbejde bredt i det pædagogiske felt, eller du kan bruge uddannelsen til at kvalificere dig til at videreuddanne dig til pædagog.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om praktiske og pædagogiske forhold. Du lærer bl.a. hvordan du kan planlægge aktiviteter og reflektere pædagogisk. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Uddannelsen varer ca. 2 ½ år, og veksler mellem skole og praktik.

I løbet af din uddannelse skal du på 4 skoleophold på SOPU. Hvert skoleforløb har en varighed af mellem 6 – 16 uger.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og eksamen.

I Allerød Kommune er der ansøgningsfrist i marts og september, med studiestart i januar og august.

Stillingsopslag og ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside.

For at komme i betragtning som ansat på Pædagogisk Assistent Uddannelsen er det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod uddannelsen.

Grundforløbet udbydes på SOPU-skolerne. Du kan læse mere om både grundforløb og SOPU-uddannelserne på www.sopu.dk.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOPU Nordsjælland i Hillerød.

Mødetiden er mandag til fredag fra kl. 8.15 til 14.40.

Praktikperioderne

Dine praktikperioder gennemføres i Allerød Kommunes dagtilbud/SFO/Klub, og mindst én af dine praktikker vil være i en 0-6 års institution.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer incl. frokost. Din arbejdstid vil afhænge af den institution, du skal være praktik i.

Praktikvejleder

Du bliver tilknyttet en praktikvejleder i begge praktikker hvis opgave bl.a. er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Når du bliver ansat som elev skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra personaleafdelingen i Allerød Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Der gives elevløn under hele uddannelsen.

I 2018 udgør lønnen udgør ca. 10.600 kr. pr. måned det første år,  og ca. 11.300 kr. pr. måned det andet år.

Er du over 25 år udgør lønnen cirka 21.200 kr. pr. måned.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år, og have minimum et års relevant erhvervserfaring indenfor pleje og omsorgsområdet optjent i løbet af de sidste fire år.

Chefkonsulent for Dagtilbud,

Lisbeth Bundgård

kommunen@alleroed.dk, eller telefon: 48 100 100