Indhold

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde med tidlig opsporing og motivation, samt medvirke til at skabe struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 14 måneder og veksler mellem skole og praktik.

Et uddannelsesforløb kan se således ud:

  • Skoleperiode 1: Varighed 4 uger - Praktik 1: Varighed ca. 25 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 2: Varighed 9 uger - Praktik 2: Varighed ca. 19 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 3: Varighed 4 uger

I Allerød kommune ansætter vi 4 social- og sundhedshjælperelever, fordelt på to optag i henholdsvis januar og august.

Der er ansøgningsfrist afhængig af optagelsestidspunkt.

Stillingsopslag og ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside.

For at komme i betragtning til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Allerød Kommune er det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod SOSU uddannelserne.

Grundforløbet udbydes på SOSU skolerne. Du kan læse mere om både grundforløb og SOSU uddannelserne på www.sopu.dk

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, hvor mødetiden er mandag til fredag fra 8.15 til 14.40.

Praktikken

Praktikperioderne er tilrettelagt på kommunens plejecentret og i hjemmeplejen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer incl. frokost.

I alle praktikperioder skal du regne med mødetider, der er planlagt i forhold til det øvrige personales mødetider. Det vil sige, at du skal kunne møde i såvel dag- som aftenvagter samt weekender – efter gældende overenskomst (FOA).

Praktikvejleder

I begge praktikker bliver du tilknyttet en praktikvejleder, hvis opgave blandt andet er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra personaleafdelingen i Allerød Kommune.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Du får elevløn under hele uddannelsen.

Lønnen udgør ca. 12.600 kr. pr. måned det første år og ca. 14.500 kr. pr. måned det andet år.

Er du over 25 år udgør lønnen cirka 20.400 kr. pr. måned.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år, og have minimum ½ års relevant erhvervserfaring indenfor pleje og omsorgsområdet optjent i løbet af de sidste fire år, som kan dokumenteres.

Uddannelseskonsulent,

Pernille Ommundsen

kommunen@alleroed.dk, eller telefon: 48 100 100