Ændringer på din ejendomsskattebillet

Besparelse på grundskylden i 2. halvår af 2017

Medio maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2017.

Her får mange en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate.

Som borger behøver du ikke at foretage dig noget for at opnå besparelsen. Allerød Kommune genberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

For dig som borger betyder det, at:

  • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning.
  • Hvis du først på året har fået tilsendt indbetalingskort til 2. rate, skal du blot betale det nye indbetalingskort og undlade at betale det oprindelige.
  • Er du tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) fra den 3. juni 2017.

Regulering sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

For den enkelte kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.

Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har tidligere skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien.

Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Enkelte grundejere modtager en tredje ejendomsskattebillet i juni.

Det skyldes at fastfrysningen af grundskylden er en selvstændig beregning der ikke kan kombineres med andre former for regulering af betalinger til kommunen.

Hvis du i det seneste halve år har foretaget ændringer i tilmeldingen til renovation, f.eks. ved til- eller afmelding af en sækketømning, vil der blive fremsendt en tredje ejendomsskattebillet indeholdende disse ændringer. I dette tilfælde vil der være to skattebilletter til betaling ved 2. rate.

Ejendomsskattebilletterne kan ankomme med flere dages mellemrum. Girokortet til betalingen af den tredje ejendomsskattebillet kan ankomme flere dage efter selve skattebilletten.