Allerød Kommune øger fleksibiliteten

Med fokus på øget tværgående koordinering omkring dine behov som borger, vil vi i Allerød Kommune, som frikommune fra 2016-2020 afprøve metoder til at mindske bureaukrati og dermed styrke den kommunale service.

Frikommunestatus betyder, at vi får mulighed for at søge om fritagelse fra statslige krav og regler. Allerød er med i et netværk af frikommuner, der er blevet udvalgt for perioden 2016 til 2020. Netværket består ud over Allerød Kommune af Furesø, Ballerup, Fredensborg, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommune.

Formålet med frikommuneforsøget er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor, med henblik på at finde løsninger,  der kan bidrage til forenkling af statslige regler, og sikre en effektiv lokal styring til gavn for borgerne.

Kendetegnet for dig som bor i Allerød og som har kontakt med Borgerservice bliver en mere målrettet og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i øget samarbejde med dig. Vi kalder det Én borger - Én plan.

Hvis du som borger bliver en del af Én borger - Én plan, vil du få en plan-koordinator, som vil være din indgang til kommunen og i praksis betyder det at du afgiver samtykke til at vi som kommune må dele oplysninger på tværs af Social-, beskæftigelses-, sundheds- og familieområdet.

Læs mere om Én borger - Én plan i Allerød Kommune

44 frikommuner

Allerød Kommune er udvalgt til at være frikommune i en forsøgsperiode fra 2016-2020. Med status som frikommune arbejder vi for et øget samarbejde, mindre bureaukrati og en styrkelse af den kommunale service til glæde for dig som borger.

Læs mere om de 44 frikommuner