Bjørneklo skal bekæmpes efter planen

Bjørneklo hører ikke naturligt til i den danske natur. Planten ødelægger levevilkårene for andre planter, og dermed også for mange dyr. Derfor skal den bekæmpes.

Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord og kan herudover, hjælpe ved at fortælle Allerød Kommune hvor planten i øvrigt findes.

Bjørneklo skal bekæmpes mens der kun er én eller få planter. Får den først lov til at brede sig bliver arbejdet alt for stort!

Læs mere