Borgermøde om fredning af området nord for Bastrup

 

Kom til borgermøde om muligheden for fredning af området mellem Bastrup Sø og Slangerupvej den 30. april 2019 kl. 17.30 – 19.30 i Teatersalen på Lynge Skole.

Allerød Byråd har besluttet at starte en dialog med Danmarks Naturfredningsforeningen (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg, så byrådet kan træffe beslutning om, der skal rejses fredningssag for området.

Forud for udarbejdelsen af fredningsforslaget inviterer Allerød Kommune og DN derfor alle interesserede borgere et møde, hvor formålet med en fredning drøftes.

Allerød Kommune og DN har lavet et første udkast til et idéoplæg. Borgermødets formål er at få input og kommentarer til dette, før der udarbejdes et endeligt idéoplæg.

På mødet vil der være repræsentanter fra Allerød Kommune samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og hovedorganisation. 

 

Tid og sted:
Den 30. april 2019 kl. 17.30 – 19.30 i Teatersalen på Lynge Skole.

Tilmelding:
Senest den 25. april 2019 ved at skrive til:
Landskabsplanlægger Jakob Poulsen (Allerød Kommune): japo@alleroed.dk
Tlf. nr. 48 10 03 27

Fredningsmedarbejder Kaare T. Kristensen (DN): kaare@dn.dk
Tlf. nr. 29 80 48 12