Borgermøde om helhedsplan


 

Har du en mening om bymidten i Lillerød? Og vil du vide lidt mere om, hvad der skaber en god by?

Så kom til borgermøde i den store sal i SKOVEN 4 – Kulturhus og bibliotek den. 30. januar 2019 mellem 19-21, hvor aftenens emne er en ny helhedsplan for Lillerød bymidte.

Kommunens arbejde med at skabe en helhedsplan for Lillerød bymidte er nu skudt i gang. Planen skal belyse udfordringer og muligheder i bymidten og skal danne grundlag for en nye lokalplan for bymidten. Derfor inviteres alle borgere og interesserede til et borgermøde i bymidtens tegn.

Aftenen starter med et oplæg om mennesker, byer og byliv af Gehl arkitekter; en tegnestue, der har stort fokus på, hvordan rummene mellem husene bliver attraktive at færdes og opholde sig i.

Efter oplægget åbner dialogboderne, hvor du kan give dit besyv med og få en snak om forskellige emner så som detailhandel, foreningsliv, kultur, bæredygtighed, historie, tryghed, byliv og arkitektur. I boderne kan du blandt andet kunne møde Lokalhistorisk Arkiv, Handelsforeningen, Seniorrådet, Friluftsrådet, Mungo Park, Fritidsnævnet, Allerød biograf, Dansk Naturfredningsforening etc.

Helhedsplanen for bymidten forventes vedtaget i sommeren 2019.

Vel mødt!