Ejendomsskat 2018

Borgere, som skal betale mere i grundskyld (ejendomsskat), vil få indefrosset en del af deres grundskyld for 2018-2020.

Det betyder, at den enkelte ejer ikke kan betale stigning i grundskylden nu. I stedet får ejerne et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er trukket fra i opkrævningerne, som sendes ud. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Hvorfor indefrysning?
Baggrunden for indefrysningen er Lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at Allerød Kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Stigninger under 200kr pr. ejer betales med det samme.

Skifte af ejer af ejendomme
Hvis en ejendom skifter ejer, skal den tidligere ejer betale det indefrosne beløb. I sådanne tilfælde vil de tidligere ejere automatisk modtage opkrævningen fra Allerød Kommune. Hvis den nye ejer af en ejendom er ægtefællen, vil vedkommende overtage lånet.

Alle modtager en årlig opgørelse, som viser det indefrosne beløb pr. år og totalt.

Fra 2021 kommer der en permanet ordning, der er valgfri. Den enkelte boligejer skal fra 2021 frit vælge om han eller hun ønsker at fortsætte indefrysningsordningen i 2021 eller betale lånet ud. Fra 2021 kommer der renter på lånet.

Ekstra skattebillet til renovation
Hvis betalingen for renovation skal reguleres på ens ejendom, vil man få en ekstra skattebillet kun med renovation. Den kommer ca. en uge efter den første skattebillet.

Du kan læse mere om lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200550