Forebyggende hjemmebesøg

I dag er mange pensionister både friske og aktive. Alligevel kan det være en god idé, at forberede sig på de ændringer, der evt. kan opstå i dagligdagen, når du bliver ældre.

  • Når du fylder 75 år, inviteres du til et ”Fødselsdagsarrangement” på Rådhuset. Arrangementet indeholder inspirerende indslag om kommunens ydelser og tilbud, indenfor de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der vil blive serveret kaffe og kage.
     
  • Når du fylder 80 år tilbydes du årligt et forebyggende hjemmebesøg.
     
  • Fra du er 65 til 79 år har du mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du kommer i en vanskelig livssituation fx hvis du har mistet din ægtefælle, hvis din ægtefælle flytter i plejebolig eller hvis du af anden årsag får brug for det.

Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sygeplejerske. Samtalen handler om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Du vil automatisk modtage vores tilbud, men du er også altid velkommen til selv at henvende dig. Det gælder også, hvis du kender en, som du mener kunne have brug for et tilbud om besøg.

Samtaler med sygeplejersken er fortrolige. Du er velkommen til at invitere en bisidder med til det forebyggende hjemmebesøg. Det kan for eksempel være en fra din familie eller en ven.